Steun ons en help Nederland vooruit

Zorgen voor goede invulling Waalfront en Waalsprong

Na een aantal jaren van vertraging en moeizame voortgang van de grote bouwprojecten Waalfront en Waalsprong in Nijmegen, zorgt de recente economische opleving voor een versnelling in de realisatie van deze grote projecten. Dat is een positieve ontwikkeling die D66 graag verwelkomt. Bij de verdere afronding van deze grote bouwprojecten vindt D66 het wel belangrijk om aandacht te vragen voor de volgende punten:

• Bouw naar behoefte: Bouw bij nieuwe onderdelen van Waalsprong of Waalfront woningen waar aantoonbaar vraag vanuit consumenten naar bestaat. Het maximaliseren van het aantal woningen om geen verlies te lijden op de grondexploitatie is geen doel op zich. De effecten daarvan zouden op de lange termijn zelfs schadelijker kunnen zijn (leegstand, overlast, etc.)

• Meer aandacht voor kwaliteit van de openbare ruimte en voorzieningen. Vooral in Nijmegen-Noord (Waalsprong) zijn er veel woningen bijgebouwd zonder dat het voorzieningenniveau is meegegroeid. D66 wil dat er in de bouwplannen meer ruimte komt voor zaken zoals kleine winkels, kroegen en restaurants.

• Om beter in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van inwoners, geeft D66 de voorkeur aan kortlopende, kleinschalige bouwprojecten in de bestaande stad. Na afronding van de projecten in de Waalsprong en Waalfront wil D66 dat de gemeente Nijmegen de komende jaren niet met het oog op strategisch grondbeleid nieuwe grote ontwikkellocaties aanwijst.

• In een aantal wijken in de stad is als gevolg van de focus op de Waalsprong en de economische crisis herontwikkeling te lang uitgesteld. Daarom wil D66 dat vaart wordt gemaakt met het aanpakken van delen van bestaande stadswijken die in slechte staat zijn, waaronder diverse delen van Dukenburg.

• D66 is een voorstander van vernieuwende initiatieven op het gebied van bouwen en wonen. We willen daarom dat er een lokaal kenniscentrum komt dat bewoners van informatie voorziet over bijzondere woonvormen en ondersteunt initiatieven tot oprichting van collectieve woonvormen voor bijvoorbeeld ouderen en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018