Steun ons en help Nederland vooruit

Voorkomen waar kan en genezen waar moet

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen. Ook willen we dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn gelukkiger en minder snel aangewezen op zorg. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• Jong geleerd is oud gedaan. Sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen door alle kinderen moet gestimuleerd worden. D66 wil daarom dat op alle basisscholen hoogwaardig bewegingsonderwijs gegeven wordt, bij voorkeur door vakleerkrachten. De kernopgave moet daarbij zijn om leerlingen goed en plezierig te leren bewegen en te stimuleren om zelf structureel te gaan sporten. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten daarbij dezelfde kansen hebben om te sporten en blijven daarom in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente.

• D66 wil bewegen en buiten spelen verder stimuleren door een veilige inrichting van de wijk, het plaatsen van speel- en beweegtoestellen in iedere wijk en voldoende groen.

• Voortzetten en waar nodig verbeteren van voorlichting over roken, voeding, bewegen, alcohol en drugs.

• Woonvormen mogelijk maken waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, zowel in het huur- als in het koopsegment. Daarbij willen we slimme hulpmiddelen inzetten zoals buddysystemen, domotica, en internettoepassingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018