Steun ons en help Nederland vooruit

Versterk onze bruisende binnenstad

D66 is trots op het bruisende centrum van Nijmegen. De binnenstad heeft veel winkels en horeca en er zijn veel bijzondere cultuurhistorische en toeristische plekken. Met mooie parken, een uitgebreid winkelaanbod, levendige pleinen en de nabijheid van de rivier en de natuur is het centrum van Nijmegen een geweldige plek om te bezoeken en om er te wonen.

Om ervoor te zorgen dat de binnenstad van Nijmegen ook in de toekomst het kloppende hart van de stad blijft, is er wel actie nodig. In de afgelopen jaren is de leegstand in (delen van) het centrum fors geweest. Door gewijzigd consumentengedrag (onder andere de opkomst van online winkelen) verliest het meer traditionele winkelcentrum zijn aantrekkingskracht. De gemeente moet daarom samen met winkeliers, horecaondernemers, de cultuursector en de vastgoedeigenaren optrekken om de binnenstad van Nijmegen te transformeren naar het ideale centrum voor beleving en ontmoeting. D66 stelt daarbij de volgende maatregelen voor:

• Veel lokale regelgeving is onnodig complex en belemmert nieuwe ontwikkelingen en innovatie. D66 wil daarom dat Nijmegen gaat experimenteren met regelluwe zones en pleit voor een soepeler beleid voor bijvoorbeeld terrassen, reclame en openingstijden. Er moet ook meer ruimte komen voor gecombineerde concepten in één winkel (bijv. winkel en horeca samen) zolang hierdoor geen oneerlijke concurrentie ontstaat.

• D66 wil dat de gemeente flexibel omgaat met de bestemming van panden zodat leegstaande kantoren of winkels sneller naar bijvoorbeeld zelfstandige woningen getransformeerd kunnen worden. Daarnaast willen we dat de gemeente het voortouw neemt om samen met vastgoedeigenaren en winkeliers om tafel te gaan en te kijken of herschikking / samenvoeging van panden in de stad mogelijk. Hiermee kunnen we grotere en / of innovatieve winkelconcepten de ruimte te geven.

• Omarm evenementen en festivals, maar wel met respect voor de bewoners van de binnenstad. Maak evenementen die bijvoorbeeld hoofdzakelijk in het Hunnerpark plaatsvinden ook zichtbaar op locaties elders in de stad. Zorg daarnaast voor afstemming tussen ondernemers, bewonersplatforms en organisatoren van evenementen zodat deze bijvoorbeeld met hun openingstijden beter op het evenement in kunnen spelen of om een te grote concentratie van evenementen in korte tijd in een klein deel van het centrum te voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018