Steun ons en help Nederland vooruit

Een toekomstbestendig en schoon openbaar vervoernetwerk

Bij een moderne en leefbare stad hoort ook een hoogwaardig en duurzaam openbaar vervoernetwerk. D66 Nijmegen vindt het belangrijk dat hier verder in wordt geïnvesteerd om zo mensen te verleiden vaker de auto te laten staan en in plaats daarvan voor het openbaar vervoer te kiezen. Bussen en treinen moeten frequent en op tijd rijden, vanuit alle delen van de stad gemakkelijk bereikbaar zijn en zowel de voertuigen als haltes moeten schoon, veilig en prettig in het gebruik zijn (ook voor ouderen en mensen met een fysieke beperking). D66 stelt de volgende maatregelen voor:

• Stadsbussen rijden niet meer dwars door het voetgangersgebied in het centrum (Burchtstraat). In plaats daarvan komt er een nieuwe stadsringroute: een buslijn die iedere tien minuten rijdt vanaf het station naar de haltes Plein 44, Joris Ivensplein, Waalkade, Valkhof, Oranjesingel en Nassausingel (Keizer Karelplein). Voor een goede bereikbaarheid moet er ook een extra bushalte op de Oranjesingel ter hoogte van de kruising met de Van Schevichavenstraat komen. Kortom, geen bussen meer in het voetgangersgebied, maar wel elke plek in de binnenstad op vijf wandelminuten van een bushalte bereikbaar.

• Het station van Nijmegen behoort tot de meest drukbezochte stations van Nederland. Daar hoort een beter station bij. D66 wil een extra perron en een verlengde perrontunnel. Aan de westzijde komt een volwaardige stationsingang. Aan de centrumzijde van het centraal station willen we de verkeersveiligheid verbeteren door duidelijkere wegbelijning, verkeerslichten en aansluiting van de inrichting op logische loop- en fietsroutes.

• Bij de aanschaf van nieuwe bussen willen we dat de milieuprestatie een belangrijke rol speelt in de selectie. Bij voorkeur kiezen we voor elektrische bussen of bussen op waterstof.

• D66 wil dat er een goedkoop busabonnement beschikbaar is voor inwoners van alle leeftijden die een laag inkomen hebben (tot 130% van het minimuminkomen). Dit abonnement vervangt dan het huidige 65+ busabonnement.

• D66 staat voor meer slim en innovatief (openbaar) vervoer van deur tot deur. We willen pilots en initiatieven op het vlak van flexibel openbaar vervoer stimuleren.

• De enkelspoorse Edithbrug bij Ravenstein is steeds vaker een ‘bottleneck’ voor het treinverkeer op de IJssellijn (Roosendaal-Zwolle). Om het Rijk van Nijmegen aantrekkelijk te houden als woon- en werkplaats moet de slechte doorstroming van treinverkeer op dit punt zo snel mogelijk worden aangepakt. D66 wil dat de gemeente Nijmegen met de andere gemeenten aan de IJssellijn en de betreffende provincies optrekt om dit probleem op landelijk niveau hoog op de politieke agenda te zetten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018