Steun ons en help Nederland vooruit

Terug naar de vervuiler betaalt

Het huidige College heeft in 2014 besloten om de afvalstoffenheffing af te schaffen en de kosten voor afvalverwerking eenzijdig te laten betalen door voor huiseigenaren het tarief voor de onroerende zaakbelasting (OZB) te laten stijgen. Tussen 2013 en 2017 is het OZB-tarief in Nijmegen met 35% gestegen.

D66 is een fel tegenstander van deze maatregel. Iedereen produceert afval en daarom vinden wij dat de afvalstoffenheffing zowel door woningeigenaren als huurders moet worden betaald (op basis van het aantal bewoners). Naast het feit dat het niet uit te leggen is waarom huurders geen bijdrage hoeven te leveren voor hun afvalkosten, gaat deze maatregel daarmee rechtstreeks in tegen het principe dat de vervuiler betaalt.

D66 vindt het principieel onjuist dat via het afvalbeleid inkomenspolitiek wordt bedreven. D66 wil het misbruik van deze belasting daarom zo snel mogelijk terugdraaien en het systeem van afvalstoffenheffing op basis van het aantal inwoners per huishouden opnieuw invoeren. In lijn met ditzelfde principe willen we ook dat de rioolheffing voortaan wordt gebaseerd op het waterverbruik van het huishouden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018