Steun ons en help Nederland vooruit

Sterke sportverenigingen en goede sportfaciliteiten

Naast het effect van sporten op de fitheid en gezondheid van mensen biedt sport, zeker in verenigingsverband, mensen ook een sociaal netwerk. Sportverenigingen maken met de inzet van veel vrijwilligers sporten mogelijk voor alle mensen. Om dit verder te versterken stelt D66 de volgende maatregelen voor:

• De gemeente moet sportverenigingen in Nijmegen ondersteunen bij professionalisering en samenwerking met andere (sport)clubs en scholen.

• D66 wil dat sportaccommodaties zo efficiënt en kosteneffectief mogelijk gebruikt en beheerd worden. Hiertoe hoort uitdrukkelijk ook het vullen van ‘daluren’ door bijvoorbeeld meer samenwerking met scholen, fitnesscentra en zorg- en welzijnsorganisaties.

• Bij vervanging en (groot) onderhoud van sportaccommodaties stimuleert en ondersteunt de gemeente initiatieven om de gebouwen zo duurzaam mogelijk en multifunctioneler te maken (ook financieel).

• Sportclubs mogen reclameborden plaatsen op en rondom de velden om zo voldoende inkomsten te kunnen ophalen.

• D66 Nijmegen steunt de ambitie van een rookvrije generatie. Met het oog daarop willen we dat sportaccommodaties rookvrij worden. Alleen in beperkte zones mag nog gerookt worden.

• Sport moet inclusief zijn. D66 wil daarom dat de gemeente de toegankelijkheid van sport en sportverenigingen voor mensen met een beperking en LHBT’ers bewaakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018