Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen in de openbare ruimte stimuleren

D66 wil dat de gemeente beter inspeelt op de veranderende vraag van inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier van de openbare ruimte gebruik te maken. D66 stelt de volgende maatregelen voor:

• D66 wil meer en beter onderhouden fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook skateplekken, basketbalpleintjes en vooral voldoende parken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden.

• D66 ziet het gebruik van parken door sportprofessionals om bijvoorbeeld bootcamps en
looptrainingen te organiseren als wenselijke vorm van nieuw ondernemerschap, die aansluit op de veranderende sportbehoefte van veel Nederlanders. Deze vertegenwoordigers van de ongeorganiseerde en/of commercieel georganiseerde sport moeten voortaan wel beter bij de ontwikkeling van lokaal sportbeleid worden betrokken.

• Bij (her)inrichting van de openbare ruimte en nieuwbouw moet altijd voldoende aandacht zijn voor het creëren van een beweegvriendelijke en groene omgeving die uitnodigt om te bewegen (bijv. door goede voetpaden, verlichting, etc.).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018