Steun ons en help Nederland vooruit

Schone lucht, gezonde stad

Het autoverkeer, vrachtverkeer en vervuilende brommers verslechteren de luchtkwaliteit in Nijmegen. Luchtvervuiling kan enerzijds verminderd worden door het gebruik van alternatieve vervoermiddelen zoals de fiets, het openbaar vervoer of lopen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Anderzijds liggen er kansen om het gebruik van vervoermiddelen die door schonere energievormen worden aangedreven te stimuleren. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• Er moeten meer veilige, herkenbare en comfortabele fietspaden van rood asfalt komen. Ook moeten zowel fietspaden als voetpaden goed verlicht en obstakelvrij zijn.

• Bij de aanschaf van nieuwe bussen willen we dat de milieuprestatie een belangrijke rol speelt in de selectie. Bij voorkeur kiezen we voor elektrische bussen of bussen op waterstof.

• Er moet door de hele stad een dekkend netwerk van openbaar toegankelijke laadpalen en snellaadstations voor elektrische auto’s komen. Bij aanleg en herinrichting van parkeerhavens wordt voortaan vooraf geïnventariseerd hoeveel parkeerplekken voorzien moeten worden van een laadpaal. In de Nijmeegse parkeergarages moet op basis van het toenemende aantal elektrische auto’s geïnvesteerd worden in elektrische laadpalen. Naarmate het aantal elektrische voertuigen toeneemt, moeten er altijd voldoende laadpalen beschikbaar zijn.

• Door een betere afstelling van verkeerslichten op doorgaande wegen kan een sterk verbeterde doorstroming op belangrijke routes binnen Nijmegen worden gerealiseerd (een zogenaamde ‘groene golf’). Dit heeft ook gunstige effecten op de uitstoot van auto’s en vrachtwagens.

• D66 is in principe voorstander van de invoering van een milieuzone. We moeten wel eerst goed onderzoeken of dit een effectief middel is om in Nijmegen gebieden met veel luchtvervuiling schoner te maken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar oude dieselmotoren, maar ook naar vervuilende brommers en scooters.

• We willen het delen van auto’s aanmoedigen door op meer plekken ruimte voor deelauto’s te creëren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018