Steun ons en help Nederland vooruit

Ruim baan voor fietsers en voetgangers

Fietsen is gezond, schoon en snel. Het is daarom niet gek dat de fiets in Nijmegen een veelgebruikt vervoersmiddel is. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in een hoogwaardige infrastructuur voor de fiets. D66 wil deze infrastructuur nog verder versterken om zo nog meer mensen te verleiden vaker de fiets te pakken. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• Er komen meer veilige, herkenbare en comfortabele fietspaden van rood asfalt, bijvoorbeeld in Dukenburg en Hatert waar nog veel minder van dergelijke fietspaden zijn. Ook willen we dat zowel fietspaden als voetpaden goed verlicht en obstakelvrij zijn.

• D66 wil dat grote bewaakte fietsenstallingen zoals onder Plein 1944 en in de Bisschop Hamerstraat 24 uur per dag toegankelijk zijn en gratis blijven. Bij deze grote fietsenstallingen willen we ook meer faciliteiten voor het opladen van e-bikes.

• Aan de oostzijde van het centrum wil D66 een grote gratis bewaakte fietsenstalling realiseren (bijv. op de Van Schevichavenstraat) en er moeten daarnaast meer (kleinschalige) fietsparkeerplekken komen aan de randen van de binnenstad en in wijken waar veel studenten en jongeren wonen.

• De handhaving op verkeerd gestalde fietsen gaat hand in hand met de beschikbaarheid van fietsenstallingen. Er moet bij de handhaving wel meer oog zijn voor (kapotte) weesfietsen omdat deze nog te vaak onnodig lang in fietsenstallingen blijven staan.

• Gevaarlijke oversteekplaatsen pakken we aan. Waar snelfietsroutes drukke autowegen kruisen, monitoren we de veiligheidssituatie goed en grijpen we zo nodig snel in, bijvoorbeeld door plaatsing van verkeerslichten.

• Alle ringstraten in het centrum waar nu nog doorgaand verkeer mogelijk is, zoals de Hertogstraat en Tweede Walstraat, worden fietsstraten van rood asfalt (‘auto’s te gast’). Daarbij worden fysieke maatregelen getroffen om hard rijden door de ringstraten onmogelijk te maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018