Steun ons en help Nederland vooruit

Romeins verleden beter benutten

De manier waarop Nijmegen zich profileert op het vlak van cultuur en geschiedenis bepaalt voor een belangrijk deel het imago van de stad. D66 vindt het daarom belangrijk dat in het cultuurbeleid van Nijmegen duidelijkere keuzes worden gemaakt over het profiel van de stad. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• Maak meer gebruik van het Romeinse verleden. Nijmegen heeft een voor Nederland unieke Romeinse geschiedenis die tot de verbeelding spreekt. In de stad is deze geschiedenis echter nauwelijks zichtbaar. Dit kan onder andere verbeterd worden door:
o Archeologische resten beter zichtbaar en vindbaar te maken (ook bij nieuwbouw / herontwikkeling).
o Wandelroutes te promoten die specifiek gericht zijn op Romeinse resten.
o Met diverse vormen van visualisaties zoals illustraties, animatiefilmpjes (ook virtual en augmented reality) en replica’s de Romeinse geschiedenis op verschillende plekken in de stad duidelijker terug te laten komen.
o Organiseer meer en grootschaligere evenementen of festivals gericht op het Romeinse verleden van de stad.

• Het Valkhofmuseum zit in zwaar weer en heeft dringend een nieuwe impuls nodig. D66 is bereid het museum extra financieel te ondersteunen voor deze impuls, maar alleen als er een langdurig levensvatbare nieuwe opzet wordt gekozen en de bedrijfsvoering op orde is. D66 heeft daarbij de voorkeur voor een opzet waarbij het Valkhofmuseum een landelijke uitstraling heeft en tegelijkertijd de geschiedenis van Nijmegen onder de aandacht brengt van een groter publiek.

• Maak een echt Valkhofkwartier van het gebied rond het Valkhofpark en Hunnerpark waar het Valkhofmuseum en de Bastei gezamenlijk unieke activiteiten en evenementen kunnen organiseren die een brede doelgroep aanspreken en gericht zijn op de cultuurhistorie en in het bijzonder de Romeinse geschiedenis.

• D66 ziet de bouw van de Donjon in het Valkhofpark als een mooie kans om de rijke geschiedenis van Nijmegen zichtbaarder te maken in de stad en de belevingswaarde te vergroten. De Nijmeegse bevolking heeft in 2006 in een referendum in ruime meerderheid (63,5%) voor de bouw van de Donjon gestemd en daarom steunt D66 dit plan. Wel vinden we het belangrijk dat de toren gebouwd wordt met aandacht voor het park en de omgeving en we zullen daar bij de verdere ontwikkeling op letten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018