Steun ons en help Nederland vooruit

Privacy en digitale veiligheid bewaken

Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Daarom wordt digitale veiligheid steeds belangrijker. De privacy en (digitale) veiligheid van Nijmegenaren moet maximaal worden beschermd. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• D66 wil dat de gemeente op de eerste plaats het goede voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid uitstekend op orde te hebben, zowel qua website als de eigen digitale systemen.

• Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet heeft de gemeente veel – en vaak gevoelige – persoonsgegevens van Nijmegenaren. Er moet zorgvuldig met hun gegevens worden omgegaan en inwoners moeten na kunnen vragen met wie welke persoonlijke informatie is gedeeld.

• Inperkingen van vrijheden of inbreuken op de privacy dienen verantwoord te worden. Dergelijke maatregelen moeten effectief, noodzakelijk en voldoende onderbouwd zijn. Ook moeten zij getoetst worden door de gemeenteraad.

• Het beschermen en bewaken van persoonsgegevens moet hoger op de politieke agenda komen. Zeker in het licht van nieuwe Europese privacywetgeving die medio 2018 ingaat, vindt D66 dat de Nijmegen op dit vlak nadrukkelijker haar verantwoordelijkheid moet nemen. Onze ambitie is dat Nijmegen op het vlak van privacybewaking voorop gaat lopen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018