Steun ons en help Nederland vooruit

Een prettige en duurzame leeromgeving voor alle kinderen

Goed onderwijs hoort in goede leeromgeving. Oudere schoolgebouwen hebben vaak een slecht binnenklimaat, slechte ventilatie en zijn minder veilig. Dit alles komt de leerprestaties van leerlingen niet ten goede. Huisvesting van scholen is een wettelijke taak van gemeenten. D66 wil daarom extra inzetten op de kwaliteit van schoolgebouwen in Nijmegen en stelt de volgende maatregelen voor:

• D66 wil scholen duurzaam bouwen en verbouwen. Een energiezuinig schoolgebouw scheelt al snel 40 euro per leerling per jaar aan energiekosten. Bij nieuwbouw of groot onderhoud willen we daarom dat de schoolgebouwen zo duurzaam mogelijk worden gemaakt door bijvoorbeeld betere isolatie, zonnepanelen en groene daken. Ook willen we dat alle schoolpleinen groene schoolpleinen worden.

• D66 wil dat de duidelijke kwaliteitsnormen voor schoolgebouwen met betrekking tot een gezonde en duurzame omgeving, zoals de luchtkwaliteit, beter worden gehandhaafd.

• We creëren meer brede scholen die multifunctioneel zijn en waarin kinderen zich binnen één doorlopende leerlijn optimaal kunnen ontwikkelen.

• Afval wordt nu nog niet altijd gescheiden op scholen terwijl dit beter is voor het milieu en tegelijk een belangrijke voorbeeldfunctie kan hebben. D66 wil daarom afval scheiden eenvoudiger maken voor scholen door dit financieel en organisatorisch te ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018