Steun ons en help Nederland vooruit

Nijmegen gastvrij voor studenten

Nijmegen is een kennisstad en profiteert volop van alle studenten die hier wonen. Het aantal woningen voor studenten in Nijmegen is in de afgelopen jaren fors uitgebreid. Het bewaken dat vraag en aanbod van studentenkamers in balans blijft, blijft de komende jaren een belangrijke uitdaging. Als het gaat om studentenkamers moet er daarnaast ook aandacht zijn voor de leefomgeving en aanpak van overlast. D66 neemt de problematiek van concrete overlastsituaties serieus, maar is geen voorstander van nieuwe regels die de realisatie van studentenkamers onnodig hinderen. D66 stelt de volgende maatregelen voor:

• De vraag naar studentenkamers nauwgezet blijven monitoren zodat altijd goed en op tijd op extra vraag naar studentenkamers gereageerd kan worden. Tot 2020 realiseert SSH& nog eens bijna 500 studentenwoningen, maar we zullen ieder jaar de ontwikkeling van vraag en aanbod goed in de gaten moeten houden. D66 ziet bij de realisatie van nieuwe studentenwoningen graag een uitbreiding van woonconcepten waarbij studenten samen in een complex wonen met ouderen en/of statushouders. Dat leidt tot een win-win situatie voor alle betrokkenen.

• Geen extra strenge regels voor het realiseren van studentenkamers in bestaande panden. Wel meer aandacht voor het handhaven van (brand)veiligheid, het bestrijden van overlastsituaties bij studentenpanden en illegale kamerverhuur. D66 vindt dat de pandeigenaar een grotere verantwoordelijkheid moet nemen bij de bestrijding van overlast. Met het oog hierop willen we dat de gemeente een studentenpandenregister start waar inwoners contactgegevens van eigenaren van studentenpanden kunnen opvragen.

• Aandacht voor de leefomgeving in wijken met relatief veel studentenwoningen: Pandeigenaren worden verplicht goede voorzieningen voor fietsenstalling en afvalinzameling bij studentenpanden te realiseren. Waar dit niet mogelijk is, dienen zij een bijdrage te leveren als de gemeente extra fietsenstalling of (ondergrondse) afvalcontainers in de buurt plaatst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018