Steun ons en help Nederland vooruit

Nijmegen aantrekkelijk voor ondernemers: lagere lasten en minder regels

Om de economische groei van Nijmegen te bevorderen moet er een aantrekkelijk ondernemersklimaat zijn. D66 wil ondernemerschap de ruimte geven door de lasten voor ondernemers te beperken en lokaal minder regels te hanteren. Daarnaast ligt er voor de gemeente een belangrijke rol als aanjager en verbinder van (startende) ondernemers. Om ondernemerschap verder te stimuleren stelt D66 de volgende maatregelen voor:

• Het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) in Nijmegen moet voor ondernemers omlaag. Nijmegen is voor ondernemers nu een van de duurste steden van Nederland op het vlak van lokale lasten. Dit schrikt nieuwe ondernemers af en heeft daarom een averechts effect op economie en werkgelegenheid.

• D66 wil dat gemeentelijke procedures voor ondernemers eenvoudiger en overzichtelijker worden. Dit kan onder andere bereikt worden door een digitaal volgsysteem (‘track en trace’) voor aanvragen bij de gemeente in te voeren. Het is daarbij belangrijk dat de ondernemer altijd weet wie de aanvraag behandelt en hoe er met de behandelaar contact kan worden opgenomen.

• Voor sommige activiteiten van ondernemers zoals kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen moet een meldingsplicht komen in plaats van een vergunningsaanvraag. De komst van de nieuwe Omgevingswet biedt daarbij een uitgelezen mogelijkheid om het hele regelbestand tegen het licht te houden.

• Juist voor startende ondernemers kan de gemeente het verschil maken. D66 wil daarom dat de gemeente stimuleert dat leegstaande (industrie)panden worden getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups.

• Geef ruimte en stimuleer initiatieven gericht op samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals de Novio Tech Campus. Nijmegen heeft met de Radboud Universiteit, Radboud UMC, HAN en mbo-scholen unieke en hoogwaardige kennispartners in de stad. Door deze nog beter te koppelen met het bedrijfsleven en een gunstig vestigingsklimaat te creëren, kan er veel extra werkgelegenheid ontstaan.

• Verbeter de infrastructuur voor expats (buitenlandse werknemers) door meer aanbod van gemeubileerde woonruimte te stimuleren en door basisscholen een impuls te geven om al in een vroeg stadium Engels én Duits taalonderwijs te geven.

• Stel aanbestedingen van de gemeente zodanig op dat (kleinere) bedrijven uit de regio ook kunnen meedingen, al dan niet in consortia. Bij netwerkactiviteiten betrekt de gemeente naast grote bedrijven en kennisinstellingen ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) en zzp’ers.

• De gemeente stimuleert waar mogelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemers.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018