Steun ons en help Nederland vooruit

Meer groen moet je doen

De woonomgeving kan op veel plekken in Nijmegen stukken beter. D66 wil versteende wijken groener maken. Groen in de wijk zorgt ervoor dat mensen meer bewegen en stimuleert dat mensen elkaar ontmoeten. Meer bomen, planten en gras in de wijk helpt ook om in warme zomers ‘hitte-eilanden’ te voorkomen en zorgt voor betere afvoer van regenwater. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• De gemeente analyseert alle pleinen en brede trottoirs in de stad om te onderzoeken of vergroening van deze locaties mogelijk is. Waar aanleg van meer groen mogelijk is en geen hinder veroorzaakt voor de toegankelijkheid voor mindervaliden, wordt dit nog in de komende bestuursperiode uitgevoerd.

• Bewoners worden door de gemeente gestimuleerd om ‘versteende’ tuinen aan te pakken en daarin meer groen aan te leggen. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt dat zij zodra een huurwoning leeg komt de tuin opnieuw inrichten indien deze voor meer dan 75% uit steen bestaat. Daarnaast willen we bewoners ook meer invloed en mogelijkheden geven om extra groen in de buurt aan te leggen en zelf te onderhouden (bijv. buurttuintjes).

• Alle platte daken in Nijmegen groter dan 50 m2 worden geïnventariseerd op de geschiktheid om van deze daken groene daken te maken. Groene daken houden meer water vast en kunnen daarmee wateroverlast bij felle regenbuien helpen voorkomen. Bij de aanleg van groene daken wordt ook altijd gekeken naar de combinatie met aanleg van zonnepanelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018