Steun ons en help Nederland vooruit

Meer banen: Maakindustrie en logistieke bedrijven naar regio Nijmegen halen

Voor Nijmegen is het van belang dat er naast werkgelegenheid bij kennisinstellingen ook ruimte is voor ondernemingen in de logistiek en de maakindustrie. Hoogwaardige productiebedrijven halen recent steeds vaker hun productie weer terug vanuit lagelonenlanden naar Nederland. Hier liggen kansen voor Nijmegen. Er zijn al enkele uitstekende voorbeelden van bedrijven in dit soort sectoren in Nijmegen, zoals NXP. Door meer soortgelijke bedrijven te trekken, kunnen we de werkgelegenheid voor zowel hoger als lager opgeleiden vergroten. Daarbij willen we nadrukkelijk over (gemeente)grenzen heen kijken. D66 stelt de volgende maatregelen voor:

• De gemeente Nijmegen moet het voortouw nemen om als gehele regio Arnhem-Nijmegen een bidbook te ontwikkelen gericht op het aantrekken van grote internationale bedrijven, specifiek in de sectoren logistiek en maakindustrie. Bij voorkeur richt Nijmegen zich daarbij op het aantrekken van hoogwaardige productiebedrijven voor bijvoorbeeld medische apparatuur en medicijnen. Aan de noordzijde van de stad moet daarbij slim geanticipeerd worden op de aanstaande verlenging van de A15.

• Versterk de concurrentiepositie van de Nijmeegse haven, de grootste binnenvaarthaven van Nederland, en benut hierbij de kansen die ontstaan bij de sloop van de oude kolenenergiecentrale.

• D66 wil dat Nijmegen ook qua werkgelegenheid over de grens kijkt. De gemeente Nijmegen moet daarom vaker met de gemeenten uit het Duitse grensgebied en in Euregio-verband in gesprek gaan om vraag en aanbod van werknemers beter op elkaar aan te kunnen sluiten. Daarnaast ziet D66 nu kansen om met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen structurele afspraken te maken over de snelle erkenning van Nederlandse mbo-diploma’s voor werk over de grens.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018