Steun ons en help Nederland vooruit

Meedoen: inwoners als partner

Inwoners van Nijmegen kunnen niet alleen meepraten en meebeslissen maar ook bijdragen aan de uitvoering van de gekozen oplossing. Op elk terrein vraagt D66 zich dan ook af: wat kunnen mensen zelf wanneer ze samen krachten bundelen? Vaak zijn mensen zelf of samen met de buren veel beter in staat om iets uit te voeren dan de gemeente. D66 stelt de volgende maatregelen voor:

• Buurtbewoners en verenigingen worden uitgedaagd om mee te denken over de uitvoering van taken die de gemeente vroeger dicht bij zichzelf hield, bijvoorbeeld op het terrein van groenonderhoud, zorg en welzijn, inrichting van de openbare ruimte of preventieve veiligheid. Inwoners weten zelf het beste waar behoefte aan is en zo kunnen we tot beter passende oplossingen komen.

• De gemeente stelt tweejaarlijks een budget beschikbaar voor een goed initiatief of project om de stad aantrekkelijker te maken. Het project wordt via een stemming door de inwoners van Nijmegen uitgekozen en bij de uitvoering worden bij voorkeur ook zoveel mogelijk bewoners betrokken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018