Steun ons en help Nederland vooruit

Maatwerk en keuzevrijheid in de zorg

D66 wil telkens de beste oplossing vinden voor onze inwoners. De manier waarop we de zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben, lokaal hebben georganiseerd, staat soms de beste oplossing in de weg. Dat gaan we veranderen. D66 wil een samenhangende aanpak voor het sociaal domein, waarbij we vanuit de inwoner en niet de bestaande structuren denken. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• Personen en gezinnen die zorg of ondersteuning nodig hebben, houden vanzelfsprekend regie over hun situatie en het oplossen van problemen. Ze hebben één aanspreekpunt en kunnen bij de inzet van betaalde oplossingen kiezen voor de zorgaanbieder die het best bij ze past, zonder dat dit al te veel papierwerk oplevert.

• De communicatie over het aanbod aan zorg en keuzes die inwoners van Nijmegen daarin hebben kan beter. Vooral online is er nu weinig informatie te vinden over het zorgaanbod en de keuzemogelijkheden in Nijmegen. Ook willen we dat het steunpunt mantelzorg toegankelijker wordt.

• D66 wil de mogelijkheid om te kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) in stand houden. Nu is een pgb alleen voor de inzet van zorg en ondersteuning. D66 wil onderzoeken of de invoering van een integraal pgb in Nijmegen mogelijk is. Daarbij kan het gezin één budget krijgen wat in kan worden gezet voor onderwijs, zorg en welzijn zonder dat dit leidt tot veel bureaucratie. Een aantal gemeenten experimenteert hier momenteel mee. D66 wil dat Nijmegen zich hierbij aansluit.

• D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.

• Klanttevredenheid en effectiviteit van de oplossingen worden gemeten, niet alleen direct na ondersteuning maar ook op langere termijn. Deze resultaten vormen de input om het werk nog beter uit te voeren.

• In Nijmegen-Noord en in Weezenhof worden ‘skaeve huse’, woningen met toezicht voor mensen met gedragsproblemen, gebouwd. D66 streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen in een reguliere woning worden gehuisvest, maar snapt dat plaatsing in een dergelijke woning een noodzakelijke tussenstap kan zijn. Met de betrokken instellingen, IrisZorg en RIBW, willen we wel resultaatafspraken maken waarbij het streven is dat mensen maximaal twee jaar in deze voorziening verblijven.

• We krijgen als samenleving vaker te maken met mensen met verward gedrag. In de afgelopen bestuursperiode zijn op initiatief van D66 al GGD’ers aan de sociale wijkteams toegevoegd. We willen nu dat ook de succesvolle Psycholance, een soort ambulance maar dan specifiek voor mensen met psychische problemen, naar Nijmegen komt. Op deze manier kunnen personen met verward gedrag worden vervoerd, zonder dat de situatie escaleert.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018