Steun ons en help Nederland vooruit

Lagere belastingen, solide en transparante financiën

D66 zet zich in Nijmegen altijd in voor een solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig met belastinggeld omspringen en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan. We zijn niet bang om te hervormen en slim te bezuinigen op beleid dat onnodig of niet effectief is. Zo creëren we ruimte om te investeren. D66 stelt op financieel vlak de volgende maatregelen voor:

• Het huidige College heeft in 2014 besloten om de afvalstoffenheffing af te schaffen en de kosten voor afvalverwerking eenzijdig te laten betalen door voor huiseigenaren het tarief van de onroerende zaakbelasting (OZB) te verhogen. D66 is en blijft een fel tegenstander van deze maatregelen en wil dit besluit zo snel mogelijk terugdraaien. Hiermee kan het OZB-tarief voor zowel ondernemers als woningeigenaren aanzienlijk worden verlaagd.

• We stimuleren een kostenbewuste omgang van gemeentelijk geld bij het ambtelijk apparaat. Als binnen een beleidsprogramma teveel geld wordt uitgegeven, moet dat binnen het programma worden opgelost.

• D66 wil meer transparantie over de financiën van de gemeente door bijvoorbeeld verdere verbetering van de leesbaarheid van de Stadsbegroting en jaarrekening.

• Subsidies zijn een nuttig middel om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Omdat het gaat om belastinggeld is het wel belangrijk dat we verstandig en zorgvuldig met subsidies omgaan. D66 wil daarom dat de gemeente Nijmegen bij alle subsidies de volgende vijf uitgangspunten hanteert:
1. De gemeente subsidieert activiteiten gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten.
2. Nieuwe subsidies richten zich vooral op het opstarten en aanjagen van nieuwe activiteiten en zijn in principe tijdelijk.
3. Bij bewezen resultaten kan de gemeente een subsidierelatie aangaan voor langere termijn.
4. De gemeente en de subsidieontvanger zijn volledig transparant over versterkte subsidies en behaalde resultaten.
5. Frauderen met subsidies wordt stevig aangepakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018