Steun ons en help Nederland vooruit

Alle kinderen het onderwijs dat bij ze past

D66 wil dat elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Het mag daarbij niet uitmaken of het kind hoogbegaafd is, of juist meer moeite heeft om te leren. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten. Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. In de afgelopen bestuursperiode is het passend onderwijs gedecentraliseerd naar gemeenten. Zij hebben deze taak op hun beurt ondergebracht in de regionale samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. D66 wil het passend onderwijs verder verbeteren en stelt de volgende maatregelen voor:

• D66 wil dat het passend onderwijs beter aansluit op de (jeugd)zorg. Ons uitgangspunt is dat het individuele kind de beste begeleiding krijgt. Hoe we gemeentelijke taken organiseren en financieren mag geen belemmering zijn.

• De innovatie-agenda ‘Iedereen heeft talent’, gericht op het optimaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen, wordt breed gesteund in het onderwijsveld. D66 wil daarom ook in de komende periode deze agenda blijven ondersteunen.

• Meer aandacht voor excellente leerlingen door stimulerende talentprogramma’s, waarin primair en voortgezet onderwijs samenwerken met ROC, HAN en Radboud Universiteit.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018