Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdhulp: snelle, optimale zorg en ondersteuning voor alle kinderen

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij we het hele gezin en netwerk van het kind actief een rol geven. De jeugdhulp in Nijmegen kan beter en D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• D66 wil dat instanties die jeugdhulp aanbieden goed met elkaar samenwerken: één gezin, éen plan. Voor de (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden, bijvoorbeeld jeugdverslavingszorg, moet effectiever worden samengewerkt met de regio en, indien nodig, bovenregionaal.

• We organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in afstemming met de school en zorgen voor de mogelijkheid om hulpvragen te stellen op scholen.

• Bij een crisis wordt er snel ingegrepen, is het duidelijk bij wie je terecht kan en wordt er zo snel mogelijk een regisseur benoemd die overzicht heeft en een vast aanspreekpunt is voor de inwoner. We investeren in goede begeleiding en nazorg voor kinderen en ouders zodat ze snel in staat zijn het normale leven zo goed mogelijk op te kunnen pakken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018