Steun ons en help Nederland vooruit

Goed onderwijs: Kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen

Kinderen moeten de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Door goede samenwerking en aansluiting tussen onderwijs, opvang, recreatie, sport, zorg en cultuur zetten we de belangen van het kind centraal. D66 wil investeren in onderwijs en stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als alle andere kinderen in Nijmegen. Het is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de gemeente om het (financieel) mogelijk te maken dat ook deze kinderen gewoon naar sport of muziekles kunnen.

• D66 wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Zonder startkwalificatie lopen jongeren een groter risico op (jeugd)werkloosheid. Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. We houden een strakke verzuimregistratie bij, signaleren uitval tijdig, gaan spijbelen tegen en spreken kinderen én hun ouders aan.

• We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Daarom moet er op scholen aandacht zijn voor duurzaamheid, gezondheid en cultuurhistorie. Daarnaast willen we onze kinderen goed voorbereiden op de samenleving en daarom vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor democratie, digitalisering en seksuele en culturele verschillen. Zolang deze zaken niet landelijk zijn geregeld, willen we dat de gemeente scholen stimuleert om dit zelf te organiseren.

• Voorschoolse educatie moet betaalbaar en toegankelijk zijn voor alle kinderen in Nijmegen die dat nodig hebben.

• We waarderen het belangrijke werk van onderwijsondersteunend personeel. De afgelopen jaren heeft D66 Nijmegen de conciërges op een positieve manier onder de aandacht gebracht met de conciërge van het jaar-verkiezing. Hier willen wij mee doorgaan want de conciërge is de oren en ogen van de school, verricht klein onderhoud, ondersteunt docenten en weet wat er op school en in de wijk speelt. De conciërge draagt bij aan een veilige school en neemt bovendien taken uit handen waardoor docenten zich nog beter op de leerlingen kunnen richten. Gezien al deze positieve effecten wil D66 dat de gemeente onderzoekt of het mogelijk is om in samenwerking met basisscholen ook wijkconciërges aan te stellen die een rol krijgen in het sociaal beheer en wijkonderhoud.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018