Steun ons en help Nederland vooruit

De gemeente geeft het goede voorbeeld

Gemeenten hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat deze transitie plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt. Dit kan door zelf het goede voorbeeld te geven en door de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen. D66 stelt de volgende maatregelen voor:

• D66 wil dat de gemeente voortvarend verder gaat met het energiezuinig maken en verduurzamen van het gemeentelijke en maatschappelijk vastgoed, zoals het stadhuis en wijkcentra, zodat de komende bestuursperiode zoveel mogelijk panden op energielabel A komen.

• Scholen en sportverenigingen stimuleren we om actief bezig te zijn met duurzaamheid. Bij vervanging en (groot) onderhoud van sportaccommodaties stimuleert de gemeente (ook financieel) dat de gebouwen zo duurzaam mogelijk worden.

• Alle straatverlichting wordt in de komende bestuursperiode vervangen door duurzame LED-verlichting. Straten worden daarbij zoveel mogelijk gericht, energiezuinig en slim verlicht om lichtvervuiling ’s nachts tegen te gaan, bijvoorbeeld door middel van bewegingssensoren.

• De gemeente stelt jaarlijks een klimaatbegroting op waarin per programmaonderdeel doelstellingen worden opgenomen over vermindering van schadelijke uitstoot en afvalproductie.

• Vanuit de Wet Milieubeheer zijn bedrijven verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De omgevingsdienst ODRN moet met het oog hierop de handhaving van de Wet Milieubeheer intensiveren en krijgt daarvoor extra budget.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018