Steun ons en help Nederland vooruit

Extra geld voor armoedebeleid: Iedereen telt mee

D66 wil dat alle mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons armoedebeleid. Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het vinden van de juiste oplossing. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• D66 vindt dat we alle inwoners van Nijmegen perspectief moeten bieden door ze blijvend te laten meedoen aan de maatschappij. Wanneer dit niet via betaald werk mogelijk is, zetten we erop in dat mensen in ieder geval betrokken blijven via sport of vrijwilligerswerk. Daarbij verdienen kinderen, ouderen en chronisch zieken speciale aandacht.

• D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld door de pilot ‘vroegsignalering’ van schuldproblematiek met zorgverzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties voort te zetten en uit te bouwen. We vinden het hierbij belangrijk ook oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld bij gezinnen met kinderen.

• Zolang voedselbanken nodig zijn, willen we dat deze bereikbaar blijven voor de mensen die dit nodig hebben. Kinderen moeten daarbij in het bijzonder altijd kunnen rekenen op gezond en gevarieerd eten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018