Steun ons en help Nederland vooruit

Dienstverlening: Inwoners snel en goed te hulp staan

De gemeente Nijmegen verleent allerlei diensten. Van het ophalen van een paspoort tot het aanvragen van een vergunning, de gemeente is het loket van de overheid. D66 staat voor een servicegerichte overheid, die de dienstverlening zoveel mogelijk aanpast aan de wensen van burgers, bijvoorbeeld met andere openingstijden. Bij dienstverlening voor verenigingen, instellingen en ondernemers moet de gemeente zich opstellen als een partner met als motto: laten we samen iets mogelijk maken. D66 stelt op het vlak van dienstverlening de volgende maatregelen voor:

• De openingstijden van de gemeente aanpassen aan de wensen van de Nijmegenaren. Dat kan betekenen dat de Stadswinkel vaker ’s avonds of in het weekend opengaat in plaats van overdag. Ook moeten de mogelijkheden worden onderzocht om documenten zoals paspoort en rijbewijs thuis te bezorgen.

• Om de dienstverlening van de gemeente naar een hoger niveau te tillen worden prestatie-indicatoren voor bijvoorbeeld de doorlooptijd van vergunningen, wachttijd bij de balie of aan de telefoon en onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoeken voortaan openbaar gepubliceerd en jaarlijkse besproken in de gemeenteraad.

• De gemeente communiceert begrijpelijk met inwoners, bij voorkeur op taalniveau B1.

• De gemeente sluit naast gebruikelijke digitale communicatiekanalen zoals de website en Facebook ook sneller aan op nieuwe ontwikkelingen zoals communicatie via Whatsapp of buurtapps. Daarnaast moet wel het fysieke loket blijven bestaan voor mensen die niet goed met internet overweg kunnen of laaggeletterd zijn.

• D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente eerder het gesprek aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden en kan ook kosten besparen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018