Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur toegankelijk voor iedereen

Kunst en cultuur zitten diep in het Nijmeegse DNA. Nijmegen beschikt over toplocaties zoals de Stadsschouwburg, de Vereeniging, Doornroosje, Lux en de Lindenberg. Onze parken bieden podium aan acts uit de hele wereld. Bij allerlei evenementen vormt de stad zelf een uniek toneel voor cultuur en amusement. D66 is trots op het diverse Nijmeegse culturele klimaat. Cultuur is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met elkaar en met de stad. D66 maakt zich daarom hard voor een goed en divers cultuurbeleid dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur. D66 stelt concreet de volgende maatregelen voor:

• Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. D66 wil het cultureel klimaat stimuleren door goede, vernieuwende en verbindende plannen van vooral beginnende kunstenaars en culturele ondernemers te financieren met projectmatige budgetten. Het budget voor dit soort projectsteun moet verruimd worden. D66 wil géén (verdere) bezuinigingen op cultuur.

• De gemeente stimuleert via de culturele subsidies dat de grote culturele instellingen zoals de Stadsschouwburg, de Vereeniging, Doornroosje en Lux meer doen aan lokale talentontwikkeling en culturele experimenten. In de afgelopen vier jaar is hier binnen sommige cultuurdisciplines te weinig aandacht voor geweest en door het college te weinig op gestuurd.

• D66 ondersteunt cultureel ondernemerschap. Door meer ondernemerschap bij culturele instellingen te stimuleren, trekken instellingen een groter en diverser publiek van binnen en buiten de gemeente aan. De extra inkomsten geven hen bovendien meer financiële armslag. De gemeente moet ervoor zorgen dat regels die bijvoorbeeld crossoverconcepten onnodig in de weg staan, verdwijnen. Er moet daarbij wel goed op gelet worden dat er geen oneerlijke concurrentie met horeca ontstaat.

• Elk kind in Nijmegen moet regelmatig in aanraking komen met kunst en cultuur. Dit moet vanuit de gemeente gestimuleerd worden. D66 wil dat de grote podia in Nijmegen vanuit hun rol als zogenaamde ketenintendant hier meer mee doen, bijvoorbeeld door scholen die hier nu weinig of niets mee doen actief te benaderen met een passend aanbod.

• Lezen is leuk en goed voor je ontwikkeling. D66 wil daarom enkele moderne aantrekkelijke bibliotheken op centrale locaties verspreid over de stad met alle benodigde voorzieningen voor lezen en studeren. In deze centrale bibliotheken worden ook regelmatig evenementen rondom boeken en lezen georganiseerd. Het totaal aantal filialen van de bibliotheek kan hiermee terug worden gebracht.

• Om de laagdrempeligheid van het lezen te behouden moeten er op alle scholen en op locaties van zorginstellingen en wijkcentra uitleenkasten komen. Ook moeten er pickup-points voor boeken en/of een voor iedereen toegankelijke bezorgdienst komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018