Steun ons en help Nederland vooruit

Betere parkeervoorzieningen, goedkoop en gemakkelijk bereikbaar

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de parkeermogelijkheden in de stad
en het terugdringen van parkeeroverlast. Om de bereikbaarheid en het gemak voor
inwoners en bezoekers te vergroten kiest D66 voor verdere investering in gemakkelijk en
goedkoop parkeren en terugdringen van parkeeroverlast. D66 stelt de volgende maatregelen voor:

• Om te stimuleren dat meer gebruik wordt gemaakt van de bestaande parkeergarages wordt het parkeren in parkeergarages goedkoper gemaakt dan het parkeren op straat in het centrum (ook overdag). Daarnaast willen we dat het mogelijk wordt om vooraf online een parkeerplek in een van de parkeergarages te reserveren (op basis van kenteken).

• Er komt een extra P+R transferium aan de zuidwestelijke kant van de stad (nabij station Nijmegen Goffert of Nijmegen Dukenburg). Daarnaast nemen we maatregelen om bestaande transferia beter te benutten en te promoten (o.a. snelle en regelmatige buslijnen vanaf transferia naar het centrum, P+R’s duidelijker aangeven op bewegwijzering).

• D66 wil in de komende vier jaar geen uitbreiding van het gebied waar betaald parkeren geldt, tenzij een meerderheid van de omwonenden het zelf wil.

• Er moeten meer oplaadpunten voor elektrische auto’s komen in de stad, in het bijzonder in de diverse parkeergarages.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018