Steun ons en help Nederland vooruit

Betere doorstroming op stadswegen door groene golven en variabele snelheid tot 70 km/u

Goede bereikbaarheid van Nijmegen per auto en doorstroming in de stad zijn belangrijke randvoorwaarden voor verdere (economische) groei van Nijmegen. D66 ziet nog veel kansen om de doorstroming voor autoverkeer in Nijmegen te verbeteren en stelt de volgende maatregelen voor:

• De Dorpensingel Oost in Lent moet worden aangelegd om sluipverkeer door woonwijken te voorkomen. D66 blijft zich daarvoor hard maken. De door de betrokken bewonersgroepen inmiddels voorgestelde oplossing ondersteunen wij van harte. D66 zal ook in de komende periode nauwgezet monitoren dat de gemaakte afspraken hierover door de gemeente worden nageleefd.

• Door een betere afstelling van verkeerslichten op bijvoorbeeld de Sint Annastraat, Graafseweg en Wijchenseweg kan een sterk verbeterde doorstroming op belangrijke routes binnen Nijmegen worden gerealiseerd (een zogenaamde ‘groene golf’).

• Het aantal (vierbaans-)stadswegen met een variabele maximumsnelheid tot 70 km/u wordt uitgebreid, bijvoorbeeld op de brug tussen de Graafseweg en de Wijchenseweg. De Graafseweg blijft een doorgaande stadsweg.

• Ingewikkelde en onoverzichtelijke verkeerspleinen zoals het Trajanusplein en het Industrieplein (bij Dar-kantoor) worden getransformeerd naar overzichtelijke kruispunten naar het voorbeeld van het recent vernieuwde kruispunt Neerbosscheweg/IJpenbroekweg.

• De filedruk op de A50 bij knooppunt Bankhoef neemt snel toe. Om het Rijk van Nijmegen aantrekkelijk te houden als woon- en werkplaats moet de slechte doorstroming van verkeer op dit knooppunt zo snel mogelijk worden aangepakt. D66 wil dat de gemeente Nijmegen met de andere gemeenten uit deze regio samen optrekt om dit probleem op provinciaal en landelijk niveau hoog op de politieke agenda te zetten.

• De wegen in Nijmegen moeten beter onderhouden worden en bij vervanging van asfalt kiezen we voor fluisterstil asfalt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018