Steun ons en help Nederland vooruit

Betere aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt

Vakkennis is essentieel voor de economie, op ieder niveau. D66 onderstreept daarom de waarde van het beroepsonderwijs, van zowel mbo als hbo. Vanwege de vaak specialistische opleidingen is het wel belangrijk dat het beroepsonderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarmee hebben jongeren immers meer kans op een baan. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• De gemeente stimuleert het organiseren van beroepsoriëntatie in het voortgezet onderwijs zodat jongeren beter in staat zijn om een keuze te maken voor hun vervolgopleiding. Hierbij denken we aan stagebeurzen, (korte) maatschappelijke stages, voorlichting op scholen door ondernemers en het vermelden van beroepsperspectief bij het beoordelen van opleidingen.

• Leerlingen zo vroeg mogelijk praktische oriëntatie bieden op (kansrijke) beroepen voorkomt ook vroegtijdige schooluitval. D66 wil daarom waar nodig leerlingen de kans geven om leren en werken te combineren.

• Om mensen met een beperking betere baankansen te bieden willen we dat jobcoaches onderdeel gaan uitmaken van de sociale wijkteams.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018