Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Meer werk, beter onderwijs en lagere belastingen

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. D66 staat voor een samenleving waar elk individu de kans krijgt om het beste uit zijn of haar leven te halen. De overheid moet soms juist een stapje terug doen om dat mogelijk te maken. Zo krijgen ondernemende mensen de ruimte. Wanneer iemand (tijdelijk) hulp nodig heeft, staat de overheid voor je klaar. Daarbij staan maatwerk en zelfregie centraal.

Vanuit die gedachte is het verkiezingsprogramma van D66 Nijmegen voor de periode 2014-2018 ontwikkeld. D66 gaat in Nijmegen voor meer werk, beter onderwijs en lagere belastingen.

Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 kunt u in zijn geheel online bekijken:

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Hieronder in het kort, onze 10 speerputnen:

Top 10 Speerpunten D66 Nijmegen 2014-2018

  1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid voor meer werk. We bestrijden de jeugdwerkloosheid door opleidingen en bedrijfsleven beter bij elkaar te brengen, voldoende stageplaatsen te creëren en schooluitval tegen te gaan.
  2. D66 werkt aan beter onderwijs door kinderopvang, basisschool en voor- en naschoolse opvang te laten samenwerken in één school. Elke school heeft een eigen conciërge.
  3. D66 strijdt voor minder belastingen: Een verlaging van de OZB voor ondernemers. Geen verhoging van de OZB voor woningeigenaren. De prijs van de groene afvalzakken gaat niet verder omhoog en GFT-afval en plastic afvalzakken blijven gratis.
  4. D66 staat voor investeren in bereikbaarheid. We bevorderen doorstroming op de belangrijkste wegen door uitbreiden van de groene golven en een variabele snelheid tot 70 km/u. We realiseren de parkeervoorziening Oude Stad aan de westkant van het centrum en zetten het goedkope avondtarief in parkeergarages voort (50 cent per uur).
  5. D66 stimuleert fietsgebruik: 5.000 extra fietsparkeerplekken in de stad, een grote gratis bewaakte fietsenstalling in de Van Schevichavenstraat en uitbreiding van het aantal snelfietsroutes.
  6. D66 pleit voor aansluiting van Nijmegen op het NS Nachtnet.
  7. D66 pakt leegstand aan, onder andere door kwijtschelding van de OZB-gebruikersvergoeding voor nieuwe gebruikers van langdurig leegstaande panden.
  8. D66 staat voor het behoud van het Persoonsgebonden Budget en de inzet van sociale wijkteams voor maximale keuzevrijheid en zelfregie.
  9. D66 beloont investeren in duurzaamheid. Particuliere eigenaren van woningen ouder dan tien jaar krijgen vijf jaar lang 50% korting op de OZB als zij het energielabel van hun woning met twee stappen verbeteren.
  10. D66 is tegen bezuinigingen op het cultuurbudget. We versterken de relatie tussen amateur- en professionele kunst en zorgen voor een creatief klimaat.

Mocht u een PDF van het programma willen downloaden, dan kan dat middels de file hieronder. Een opgemaakte versie volgt spoedig.

Gepubliceerd op 14-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018