Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Standpunt D66 Nijmegen nieuwe coalitie

Havana3: Cubaanse sigaar uit eigen doos

aldus verschenen in De Gelderlander op 14-05-2014

De afgelopen vier jaar is de Nijmeegse schatkist op orde gebracht en de betutteling ingeruild voor vertrouwen en investeren in de eigen kracht van mensen. De nieuwe Havana-coalitie kiest echter voor een vlucht naar het verleden met enorme financiële risico’s voor de stad als gevolg.

SP, GroenLinks, PvdA, De Nijmeegse Fractie (DNF) en gedoogpartner Verenigde Seniorenpartij (VSP) hebben in Nijmegen laten zien hoe moeilijk het is een akkoord te smeden wanneer gezamenlijke visie en doortastendheid ontbreken. Het gevolg? Een akkoord vol wollig taalgebruik, cadeautjes waar de stad niet om gevraagd heeft en mooie beloftes, maar weinig echte moeilijke keuzes. Terwijl die in deze tijd wel gemaakt moeten worden.

Doordat er geen gezamenlijke visie is geformuleerd, grossiert het akkoord vooral in ‘leuke dingen’. Onbeperkt busvervoer voor alle 65-plussers en hun kleinkinderen kost maar een tientje. Kosten voor de stad: jaarlijks €800.000. Ook hilarisch is het voornemen de drankprijzen in wijkcentra vier jaar te bevriezen. Waarom het een overheidstaak is drankconsumptie te subsidiëren blijft onduidelijk, maar wellicht helpt het de wijkcentra vol te krijgen. Het akkoord staat vol met dit soort cadeautjes, waarvan niet duidelijk is welk maatschappelijk probleem ermee wordt opgelost en wie erom gevraagd heeft.

Die cadeautjes verhullen dat de Havana-partijen belangrijke keuzes uit de weg gaan. De partijen maken geen keuze over het wel of niet doorgaan van megawinkelcentrum Ressen. En in de Waalsprong wordt de werkelijkheid van een slechte woningmarkt bewust vergeten: de prognoses voor het verkopen van huizen liggen honderden woningen hoger per jaar dan experts reëel achten. Ondertussen krijgt onderwijs een korting van 3 miljoen euro over de schutting gegooid: ten koste van concierges, talentonderwijs of ondersteuning van leerlingen met een achterstand.

De cadeautjes moeten wel betaald worden. Dat doet de coalitie door een greep te doen in de nu al te lage reserves van de stad. Een coalitie die niet de moed heeft pijnlijke, maar noodzakelijke keuzes te maken, komt verder ook snel uit bij belastingverhoging. Huiseigenaren, woningcorporaties en ondernemers gaan via een OZB-verhoging de afschaffing van de afvalstoffenheffing voor huurders betalen. Hoe deze keuze past in het door de partijen beleden principe ‘de gebruiker betaalt’, blijft een raadsel.

De lastenverschuiving is ook slecht nieuws voor de arbeidsmarkt in Nijmegen. Onze stad was  jarenlang de duurste stad voor ondernemers. Met veel inspanningen keerde D66-wethouder Jeene de afgelopen jaren dat tij. Een goed ondernemersklimaat is cruciaal voor het behoud van en het creëren van banen in onze stad. Die omslag wordt nu in een klap weer teruggedraaid, ook door de zelfverklaarde ondernemerspartij DNF.

Het gebrek aan financiële keuzes en de onrealistische verwachtingen voor nieuwbouwwijken Waalsprong en Waalfront maken dat dit akkoord is gebouwd op financieel drijfzand. Dat de PvdA, die zich jarenlang opstelde als hoeder van de schatkist, hiermee akkoord gaat, is voor ons onbegrijpelijk. Ook in de oppositie blijft D66 zich echter inzetten voor een progressieve koers en een realistisch financieel beleid.

Rob Jetten is fractievoorzitter van D66 Nijmegen

Gepubliceerd op 15-07-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018