Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 voorstellen voor gelijke kansen voor ieder kind

Wij zetten ons ervoor in dat elk kind gelijke kansen heeft in het Nijmeegse onderwijs. In de notitie Kansengelijkheid I – Onderwijs, doen we 7 voorstellen om dat voor elkaar te krijgen. Elk van deze voorstellen draagt op een andere manier bij aan dat doel. 

1.Voer een kindervolgsysteem in voor peuters met risico tot vroege achterstanden.

Elk kind dat we uit het oog verliezen is er een te veel.  Wij pleiten daarom voor de invoering van een anoniem kindvolgsysteem voor peuters die risico hebben vroege achterstanden op te lopen. Lees hier meer.

2. Geef kinderen gratis bijles. 

Het gebruik van betaalde huiswerkbegeleiding neemt toe. Niet iedereen kan dit echter betalen. Daarom vragen wij om een pilot met gratis huiswerkbegeleiding in bibliothekenLees hier meer.

3. De vrijwillige ouderbijdrage mag geen voorwaarde zijn voor meedoen. 

Alle kinderen moeten kunnen meedoen. Scholen moeten daarom voorkomen dat leerlingen worden uitgesloten van buitenschoolse activiteiten, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. We willen dat scholen in de gaten houden hóe scholen dat doen. Lees hier meer.

4. Leg plus-scholen langs de meetlat.

Sommige scholen met bijzonder aanbod mogen hoge niet-vrijwillige ouderbijdrage vragen. Ook jongeren met minder draagkrachtige ouders moeten naar deze scholen kunnen. De gemeente moet deze scholen aan de meetlat leggen om te toetsen of toegankelijk genoeg zijn. Lees hier meer. 

5. Geef studenten die zwanger worden tijdens hun studie ruimte én begeleiding.

De helft van de studerende moeders op het mbo valt uit omdat de studie niet te combineren blijkt te zijn met het moederschap. In het hbo is dit zelfs een uitval van driekwart. Maak het mogelijk dat moeders langer over de studie doen en biedt persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Lees hier meer. 

6. Pot geld voor kinderen met passend onderwijs niet op.

De Nijmeegse scholenkoepels voor passend onderwijs potten te veel geld op. Dit geld moet ten goede komen van de jongeren die passend onderwijs krijgen. 

7. Voorkom koste wat het kost dat kinderen thuis komen te zitten.

Thuiszitten is voor kinderen de allerslechtste optie. Help scholen en zorginstellingen samen te werken om ook in complexe gevallen een kind de ondersteuning te geven die hij of zij verdient.

Gepubliceerd op 01-07-2020 - Laatst gewijzigd op 01-07-2020