Steun ons en help Nederland vooruit

Sinds 2009 ben ik lid van D66. Na eerst actief te zijn geweest bij het bestuur van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, ben ik in oktober 2012 verkozen tot het bestuur D66 Rijk van Nijmegen. Aanvankelijk was ik de ledenmanager. In die hoedanigheid was ik verantwoordelijk voor ledenwerving, ledenactivering en ledenbinding.

In maart 2014 ben ik verkozen tot secretaris van D66 Rijk van Nijmegen. In deze hoedanigheid leg ik vergaderingen vast, bewaak de procedures, zorg voor interne en formele communicatie en onderhoud de website en nieuwsbrieven.  In het dagelijks leven werk ik als beleidsadviseur bij een woningcorporatie.

Meer van Stef van den Bergh