Steun ons en help Nederland vooruit

Koen van Vliet (KoenVliet Advies & Ontwikkeling)

Ditmaal in D66 in Bedrijf een ondernemer met een hart voor cultuur. Geboren Wijchenaar Koen van Vliet keerde via omzwervingen in Den Bosch en Utrecht terug in het zuiden van Gelderland. Inmiddels woont hij in Nijmegen en richtte hij zijn eigen bedrijf KoenVliet Advies & Ontwikkeling op. Hij spreekt over samenwerking, het belang van cultuur voor de stad en over publieksgericht werken in de cultuursector: ‘Ik wil graag uitgaan van de behoeftes van het publiek in het culturele veld, in plaats van naar waar de subsidies ruimte voor geven. Het gaat primair om het publiek.’

Crowdfunding in de culturele sector
Van Vliet studeerde eerst Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), waarna hij ook kunstbeleid en –management met succes afrondde. Destijds raakte hij geboeid door crowdfunding, waaraan hij dan ook zijn scriptie wijdde: ‘naar mijn idee is crowdfunding niet zozeer de oplossing voor grote instellingen, maar is deze nieuwe, creatieve manier van inkomstenvezameling een uitkomst voor kleine kunstenaars, los van subsidiestromen.’ Inmiddels kan hij via zijn eigen bedrijf zijn aandacht verdelen over verschillende van die kleinere en grotere projecten: ‘ik ben mijn adviesbureau begonnen om aan allerlei uiteenlopende projecten die mijn passie hebben te kunnen werken.’

Kennisdeling
Samenwerking en kennisdeling lopen als een rode draad door het verhaal van Van Vliet, die via een stage bij Lux uiteindelijk in Nijmegen verzeild raakte. ‘Als ondernemer moet je je vooral beseffen dat je een onderdeel bent van een groter geheel. Je moet breder kijken dan je eigen winkel en deel uitmaken van de stad waarin je leeft.’ Dat goede samenwerking tussen ondernemers leidt tot extra geldstromen, onderbouwt hij met een voorbeeld uit de praktijk: ‘Ik ben nu bezig met een project in de binnenstad om samen met pandeigenaren te kijken naar informatie over hun panden. Mensen lopen langs een pand, kunnen een QR-code inscannen en allerlei informatie over het pand opdoen: welke zaken hebben er gezeten, hoe oud is het pand, wat is de historie? Ondernemers, pandeigenaren, consumenten, je betrekt ze allemaal bij zo’n project.’

De gemeente als kenniscentrum
Van de gemeente verwacht Van Vliet eenzelfde opstelling. ‘Als ondernemer ben ik vooral op zoek naar informatie en de gemeente heeft me daarbij goed geholpen.’ Toch ziet Van Vliet zeker nog verbeterpunten voor de gemeente, waarbij wederom kennisdeling een centrale plaats krijgt: ‘Gemeenten moeten zich ervan bewust zijn dat ze meer hebben te bieden dan alleen geld. Juist hun informatie en kennis zijn juist zo nuttig voor ondernemers. Zij moeten ervoor zorgen dat kennis gedeeld kan worden: als gemeenten zich openstellen als kenniscentra, kunnen ze een beter klimaat scheppen waarin ondernemers hun werk kunnen doen.’ Daarnaast benadrukt Van Vliet het belang van culturele activiteit als voorwaarde voor een ondernemende en creatieve stad: ‘Nijmegen is een stad met een mooi cultureel klimaat. Dat is belangrijk. Er is hier genoeg te doen voor ondernemers zoals ik.’

Laatst gewijzigd op 13 februari 2019