Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020 woensdag 28 oktober 2020
Investeren in kansen voor elke Nijmegenaar, juist tijdens de coronacrisis

Investeren in kansen voor elke Nijmegenaar, juist tijdens de coronacrisis

Tobias reflecteert tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 op de coronacrisis en de keuzes die wij hierin maken. De keuze om te investeren in kansen voor elke Nijmegenaar.  'Onze burgemeester heb ik de afgelopen jaren meermaals dezelfde zin horen uitspreken bij herdenkingen en vieringen van vrijheid: “We leven in de langste…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 september 2020
Voor meer stageplekken

Voor meer stageplekken

D66 Nijmegen maakt zich zorgen over het tekort aan stageplekken. In het Rijk van Nijmegen is er voor mbo'ers een tekort van meer dan 1000 plekken. D66-raadslid Pieter van Megen wil dat de gemeente bedrijven aanspoort stageplekken aan te bieden en ook zelf meer plekken voor stagiairs gaat aanbieden. "Veel studenten hebben…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 september 2020
Voor een transparante GGD en veiligheidsregio

Voor een transparante GGD en veiligheidsregio

Raadslid Toon van Gent wil dat de samenwerking van Nijmegen met andere gemeenten transparanter wordt. Zijn initiatiefvoorstel 'Transparantie Gemeenschappelijke Regelingen' gaat daarvoor zorgen.  "D66 staat voor transparant en democratisch bestuur. Dat geldt voor de beslissingen die in het gemeentehuis van Nijmegen worden genomen, maar ook wanneer wij samenwerken met andere gemeenten. Helaas…

Bekijk nieuwsbericht
Voor het goed opvangen van kwetsbare kinderen

Voor het goed opvangen van kwetsbare kinderen

D66 raadslid Marijke Synhaeve wil dat docenten op een privacyvriendelijke manier op de hoogte worden gesteld wanneer een leerling in zijn of haar omgeving te maken heeft gehad met een ernstig geweldsdelict. Een nieuwe werkwijze genaamd ‘Handle with care’ moet hier mogelijkheid toe bieden.   "Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Huiselijk…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 juni 2020
Voor plus-scholen langs de meetlat leggen

Voor plus-scholen langs de meetlat leggen

De gemeente moet gaat controleren of de Nijmeegse plus-scholen genoeg doen om gelijke kansen voor alle jongeren te garanderen. Dat wil D66 fractievoorzitter Tobias van Elferen.  Plus-scholen – scholen met extra aanbod voor topsport, hoogbegaafdheidsonderwijs of onderwijs in een tweede taal – mogen bij uitzondering een hogere en niet-vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit mag er volgens de wet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 juni 2020
Voor kinderen met risico op achterstand actief blijven volgen

Voor kinderen met risico op achterstand actief blijven volgen

De gemeente moet peuters met een grote kans op taalachterstand beter volgen. De gemeente heeft nu onvoldoende in beeld wat er met de kinderen die zij zelf als risicogeval aanmerkt gebeurt. Dat is zorgelijk, vindt ook onze fractiespecialist Damien Oud. Hij pleit daarom voor de invoering van een anoniem kindvolgsysteem naar voorbeeld van Almere. Want elk kind dat we uit het oog verliezen is…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 juni 2020
Voor alle leerlingen laten meedoen, ook zonder vrijwillige ouderbijdrage

Voor alle leerlingen laten meedoen, ook zonder vrijwillige ouderbijdrage

D66 Nijmegen wil dat het voor scholen niet mogelijk is om leerlingen uit te sluiten van delen van het onderwijsprogramma wanneer ouders niet aan de vrijwillige ouderbijdrage kunnen voldoen. D66-raadslid Toon van Gent wil dat het Nijmeegse College scholen dwingt voor deze leerlingen een plan te maken.  De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 juni 2020
Voor je studie afronden, ook tijdens zwangerschap

Voor je studie afronden, ook tijdens zwangerschap

D66 Nijmegen wil dat de gemeente actie onderneemt om te voorkomen dat studenten die tijdens hun studie zwanger worden uitvallen. Op dit moment valt de helft van de studerende moeders op het mbo uit omdat de studie niet te combineren blijkt te zijn met het moederschap. In het hbo is dit zelfs een uitval van driekwart. D66-fractievoorzitter Tobias van Elferen wil dat de omstandigheden voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 juni 2020
Voor een veilige en groene variant van de Graafseweg 

Voor een veilige en groene variant van de Graafseweg 

Vanavond neemt de Nijmeegse gemeenteraad een besluit over het voorstel van het College voor het herinrichten van de Graafseweg. Herinrichten betekent een grote verbetering in de leefbaarheid voor buurtbewoners, veiligheid voor alle gebruikers van de Graafseweg met een relatief klein verlies in reistijd voor automobilisten. D66 Nijmegen zal daarom vóór het voorstel van het college…

Bekijk nieuwsbericht