Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 november 2021

Plannen voor de Winkelsteeg voegen 4100 woningen en 3000 banen toe.

De nieuwe plannen voor de Winkelsteeg gaan 4100 en 3000 banen opleveren. Beiden hard nodig om onze snel groeiende stad aantrekkelijk te houden. De plannen vormen de grootste bijdrage aan de aanpak van de wooncrisis uit de afgelopen raadsperiode. D66-Raadslid Rachid El Hafi: “De Winkelsteeg is al een economische motor, hiermee wordt het echt een hotspot voor wonen, werken en ontspanning.”

Middeldure huur en goedkope koopwoningen

De plannen om te gaan bouwen worden mede mogelijk gemaakt door de woondeal, die minister Ollongren in 2019 met stadregio Arnhem-Nijmegen sloot. De meeste woningen die erbij komen vallen onder sociale huur, middeldure huur en goedkope koop. Belangrijk, want juist hier hebben we een groot tekort in Nijmegen.

Niet bouwen voor werkloosheid

Voor D66 is het belangrijk dat het bouwen van woningen gepaard gaat met meer banen. Het mag niet zo zijn dat wie in Nijmegen komt wonen, hier geen baan kan vinden. In het bijzonder werk voor mensen met weinig of geen opleiding staat onder druk. Met de 3000 banen die deze plannen met zich meebrengen zorgen we dat iedereen een kans heeft op een baan in Nijmegen. Met NXP en de Novio Tech Campus is het gebied al een belangrijke motor voor de Nijmeegse economie, die rol wordt nu versterkt.

Een verbinding tussen twee delen van de stad

Ten slotte speelt het gebied een belangrijke rol in het verbinden van de beide kanaaloevers. De nieuwe plannen maken deze doorgang aantrekkelijker en toegankelijker. Hiermee wordt de ervaren afstand tussen deze stadsdelen kleiner.