Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 september 2021

Nieuw verkameringsbeleid pakt overlast aan, maar schiet door in wegzetten studenten

De omgang met studentenkamers is al een tijd een splijtzwam in Nijmegen, zeker ook in de Nijmeegse politiek. Er komt nu een wijziging in het beleid die een aantal problemen moet oplossen. Raadslid Pieter van Megen legt uit wat er staat te gebeuren en deelt hoe D66 ertegenaan kijkt. 

Hoe zat het ook alweer? Even terug naar 2016. Toen besloot het vorige college om het verkameringsbeleid drastisch op de schop te nemen. Een enorme schot hagel die illegale verhuur en overlast door kamerbewoning moesten aanpakken. Nieuwe regels moesten verkamering bovendien lastiger maken. In verschillende rechtszaken in de jaren erna haalde de gemeente bakzeil. Stukje bij beetje werd helder dat veel onderdelen van het beleid onrechtmatig en onzorgvuldig waren. 

Heilloze weg 

D66 is altijd kritisch geweest op dit verkameringsbeleid. Vanwege het juridische drijfzand waar het op is gebouwd, zo bleek definitief door een uitspraak van de Raad van State in juni. Maar ook vanwege de onduidelijke en tegenstrijdige doelstellingen en de stigmatisering van studenten in de beleidsregels. De afgelopen jaren heeft het beleid veel onzekerheid en onduidelijkheid veroorzaakt. Veel rechtszaken, veel kosten en veel onrust die voorkomen hadden kunnen worden als we niet met hagel maar met scherp hadden geschoten. Dat vinden we kwalijk en rekenen we zowel het huidige als het vorige college aan. Het vorige college had zorgvuldiger moeten zijn, en het huidige college had niet zo lang door moeten gaan op een klaarblijkelijk heilloze weg.  

Geluidsoverlast en afval aanpakken

Het nu voorgestelde beleid vindt die balans door verkamering toe te staan onder heldere en toetsbare ruimtelijke regels: over geluid, afval en fietsenstallingen, te garanderen dat de bewonersbalans in de wijk behouden blijft, maar ook ruimte te geven aan nieuwe verhuurders die hun verantwoordelijkheid nemen. Bovendien stopt het college met het opjagen van verhuurders, die plotsklaps en onterecht werden beschuldigd van illegale verhuur terwijl ze al decennialang een vergunning bleken te hebben en het stigmatiseren van studenten. Wat ons betreft zetten we daarmee een streep onder het oude beleid en beginnen we opnieuw.

‘Leefbaarheidstoets’ stelt kamerbewoning gelijk aan ernstige overlast

Wel zijn we kritisch op de zogenaamde ‘leefbaarheidstoets’. Deze toets is subjectief en stigmatiserend. Hij stelt kamerbewoning per definitie gelijk aan ernstige overlast. Er wonen ruim 18.000 studenten in onze stad, daarvan zorgen er zeker 17.000 nooit voor overlast. Die doen we hiermee tekort en bovendien is het juist deze toets die in de toekomst nog voor juridische problemen kan zorgen omdat ook de Raad van State hier ernstige vraagtekens bij heeft. Daarom dien ik een motie in om de leefbaarheidstoets af te schaffen en te schrappen uit de huisvesteingsverordening en de beleidsregels.  

Studentenkamers blijven hard nodig

Onderstussen staat zowel de woningmarkt als de kamermarkt ernstig onder druk. Becijferd is dat er tot 2030 2.000 extra kamers nodig zijn. De helft daarvan wordt ingevuld door studentenhuisvester SSH&, maar dat is niet genoeg. Voor D66 is en blijft echter kristalhelder dat particuliere verhuur nodig blijft als we aan de stad niet op slot willen zetten voor studenten.  En dat willen wij nadrukkelijk niet: studenten zijn een verrijking voor de stad en zorgen voor een belangrijk deel voor de ‘young vibe’, die Nijmegen zo aantrekkelijk maakt. Uiteraard zullen we ook blijven volgen wat het nieuwe verkameringsbeleidbeleid doet met de kamervoorraad, de rest van de woningmarkt en de leefbaarheid in de wijken. 

Het boek met verkameringsbeleid kan daarmee ongetwijfeld niet dicht maar wat ons betreft beginnen we wel aan een nieuw hoofdstuk. Dat was nodig. 

 

Pieter van Megen

Raadslid D66 Nijmegen