Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 juli 2021

6 voorstellen voor meer kansen om te navigeren binnen onze maatschappij

D66 Nijmegen zet zich in voor kansen voor alle Nijmegenaren. Nog te vaak zien we dat waar je wieg staat invloed heeft op de kansen die je hebt in je leven. Om de kansen van Nijmegenaren te vergroten schreef D66 drie iniatiefnota’s. De eerste initiatiefnota ging over het onderwijs; dé motor voor kansen. De tweede over ieders kans om gezond oud te worden. De derde en laatste initiatiefnota gaat over de kansen van mensen om te navigeren binnen onze maatschappij. Dat betekent een begrijpelijke overheid en toegankelijke overheidsdiensten, een sterk netwerk in je eigen wijk en het afbreken van barrières, zoals degenen die voortkomen uit discriminatie en haat. Wie je kent, wat je achtergrond is en hoe andere mensen je zien heeft nu nog veel te veel invloed op welke kansen je hebt in je leven.

1.We garanderen voldoende water voor gezinnen

Water is een basisvoorwaarde voor kansengelijkheid. We zorgen dat alle gezinnen met kinderen in Nijmegen voldoende water blijven ontvangen, ook wanneer de rekening niet betaald kan worden.

2.We pakken stagediscriminatie aan met ‘mystery guests’

Stage kunnen lopen is enorm belangrijk voor je kansen in je leven. Stagediscriminatie moet ten alle tijden bestreden worden. Dat is echter lastig, want maar weinig studenten melden stagediscriminatie. Daarom willen we dat via mystery guest wordt getest waar en wanneer er gediscrimineerd wordt.

3. Met een vragenuur maken we de weg naar de gemeente voor jongeren gemakkelijker

Niet iedereen in Nijmegen heeft een gelijke kans om mee te praten over de keuzes die we maken in de stad. Zo mogen jongeren bijvoorbeeld niet stemmen. Om ook hen gemakkelijk de weg naar het stadhuis te laten vinden willen wij een jongerenvragenuur.

4. We zorgen dat je met de gemeente kan communiceren in je eigen moedertaal

Taal is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen. We verwachten van iedereen dat ze de taal leren, maar tegelijkertijd vinden wij het de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de meest belangrijke informatie voor iedereen begrijpelijk is. Wij willen daarom dat de gemeente de belangrijkste informatie in de meest voorkomende niet-Nederlandse talen aanbiedt.

5. Sporten in je eigen wijk moet makkelijk kunnen, ook voor volwassenen

Sport is een prachtige manier om gezond te blijven én elkaar te ontmoeten. De gemeente organiseerde daarom voor jongeren volop mogelijkheid om in de wijk te sporten tijdens de lockdown. Wij willen dat dit nu ook voor volwassen wordt geregeld.

6. Met diverse wijken dragen we bij aan gelijke kansen

In welke wijk je woont maakt uit voor je kansen. Een diverse wijk, waar je mensen tegenkomt vanuit verschillende achtergronden, is cruciaal. Daarom nemen we het initiatief om samen met de rest van de gemeenteraad in gesprek te gaan met expertsom te zorgen voor meer kansengelijkheid in de wijk.

Lees in de initiatiefnota Kansengelijkheid III alle plannen van D66 Nijmegen voor meer gelijke kansen om te navigeren binnen onze maatschappij.