Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 juni 2021

Rechter maakt einde aan Nijmeegse kamerjacht, D66 wil fatsoenlijke toetsing nieuwe verkamering

De rechter zette gisteren een streep door het verkameringsbeleid van gemeente Nijmegen. Dat komt niet als een verassing. Sterker nog, de fractie D66 waarschuwde al bij de invoering van het huidige beleid 4 jaar geleden dat het beleid niet juridisch houdbaar zou zijn en veel te grofmazig was. Sinds vorig jaar wordt er daarom aan een alternatief gewerkt waarin maatwerk centraal staat.  

Het huidige verkameringsbeleid stamt uit het vorige college van PvdA, GroenLinks, SP en de Stadspartij Nijmegen (toen nog Stadspartij DNF). Voortaan was er een vergunning nodig voor verkamering van alle panden waarin drie of meer kamers zouden komen. Niet alleen voor nieuwe panden, maar ook met terugwerkende kracht voor bestaande.  Bovendien werden onder de noemer van het behoud van leefbaarheid volledige wijken aangewezen als ‘ongeschikt voor verkamering’ omdat de bewoners van een klein aantal panden voor overlast zorgden. Hierdoor werden de afgelopen jaren Nijmeegse studenten uit hun kamer gezet. Omdat verhuurders geen vergunning kregen of verwachtten niet in aanmerking te komen voor een vergunning. De uitzettingen en de vele rechtszaken zorgden daarnaast voor veel onrust en onduidelijkheid bij iedereen. 

D66 waarschuwde vanaf dag 1 

Al bij de invoering waarschuwde D66 voor de juridische onhoudbaarheid van het beleid en voor de mogelijke onwenselijke consequenties voor huurders en verhuurders. Deze waarschuwingen zijn toentertijd door de coalitiepartijen in de wind geslagen. Nu is definitief duidelijk geworden dat de rechter inderdaad een groot deel van het beleid van tafel veegt.  Ondertussen heeft de juridische strijd de gemeente een fortuin gekost. Doordat de rechter nu oordeelt dat vergunningen überhaupt niet mochten worden ingesteld, staan de gemeente waarschijnlijk ook veel claims te wachten van verhuurders die leges hebben betaald voor een vergunning die niet nodig was.  

Lomp beleid maakt plaats voor maatwerk  

D66 vindt dat de kamermarkt gereguleerd moet worden. Studenten moeten beschermd worden tegen malafide huisjesmelkers en met de huidige schaarste op de woningmarkt moeten we scherp kijken naar vraag en aanbod van alle type woningen en onwenselijke overlast door kamerbewoning moeten we aanpakken. Maar verhuurders kunnen niet met terugwerkende kracht aan regels worden onderworpen op basis van oneigenlijke gronden. De aanpak van overlastgevende huurders mag niet als neveneffect hebben dat nette huurders hun woning verliezen simpelweg omdat ze óók student zijn: niet het kind met het badwater weggooien. 

Sinds vorig jaar wordt met steun van D66 gewerkt aan nieuw verkameringsbeleid. De gemeente blijven kritisch kijken of verkamering van een pand mag, maar niet langer worden gehele wijken bestempeld als ‘ongeschikt voor verkamering’. In plaats daarvan wordt per geval bekeken of verkamering mogelijk is en welke aanvullende eisen aan een woning moeten worden gesteld. Denk aan voldoende (inpandige) fietsenstallingen, voorzieningen voor afval en geluidsdichte muren. En het belangrijkste: niet langer worden studenten met terugwerkende kracht hun kamer uitgezet.

Zo maakt de huidige jacht op bestaande verkamerde panden plaats voor een focus op goede weging van nieuwe aanvragen op de belasting van de wijk én de veiligheid van bewoners. Een fatsoenlijk en rechtvaardig verkameringsbeleid.