Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 februari 2021

Voor een groen stadseiland

Rachid el Hafi wil het stadeiland behouden voor recreatie en groen. Dat betekent minder woningen bouwen dan waar het College nu ruimte voor laat: 350 tot 500 woningen. Rachid wil er maximaal 80 woningen bij. 

“Het stadseiland is een groene parel van Nijmegen. We moeten dat gebied behouden om in te kunnen recreëren.

Ook moeten we in Nijmegen veel meer huizen bouwen. Het woningtekort is te groot. Voor veel Nijmegenaren is het nauwelijks meer mogelijk een huis te vinden.

Wat ons betreft gaan we dan ook bouwen. Op het stadseiland kan een mooie mix ontstaan van wonen, recreëren en natuur. Maar de hoeveelheid huizen die het College nu voorstelt om bij te bouwen, gaat teveel ten koste van de recreatie waar zoveel Nijmegenaren op het stadseiland van genieten.

In het plan voor de bouw van woningen wordt rekening gehouden met 350 tot  500 nieuwe woningen, verspreid over het stadseiland en de Hoge Bongerd. D66 wil dat er maximaal 80  woningen komen. De rest van de woningen die het College wil bouwen plaatsen we dan in de Hoge Bongerd.

Zo blijven we én bouwen om het woningtekort in Nijmegen tegen te gaan én behouden we het stadseiland voor recreatie.”

Rachid el Hafi