Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 februari 2021

Fractiespecialist veiligheid Jesse Hijink over de coronamaatregelen: “We hebben nog geen idee wat het effect van de avondklok is.”

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de eerste corona-maatregelen werden ingevoerd. De impact op ons Nijmegen is op alle vlakken enorm. Logischerwijs worden de coronamaatregelen door onze fractiespecialist veiligheid Jesse Hijink vanuit de gemeenteraad kritisch gevolgd.

Onze fractie heeft zich drie weken terug kritisch uitgelaten over de avondklok, terwijl we eerdere maatregelen wel gesteund hebben. Waarin zat dit verschil?

Om te beginnen: als maatregelen nodig zijn, steunen wij ze. We zoeken steeds de balans tussen het verlichten van druk op de zorg aan de ene kant en de mentale en economische gevolgen van maatregelen aan de andere. In die balans was op het moment de invoering de avondklok wat mij betreft een te zwaar middel. Dat signaal geef ik dan af.

Hoe maak je die afweging precies?

We kijken naar twee dingen: hoe groot is de impact op de persoonlijke vrijheid ten opzichte van het verwachte effect op het aantal besmettingen? En zijn er nog andere alternatieven beschikbaar? Bij de avondklok is de maatschappelijke impact en de vrijheidsbeperking groot. Bovendien waren er andere maatregelen denkbaar waarvan de maatschappelijke impact kleiner en het effect op het virus waarschijnlijk groter was. Zo vlogen er toen nog een twintigtal vliegentuigen per dag vanuit Groot-Brittannië hierheen. Ik zou zeggen, begin met dat in te perken.

Maar wij zijn niet principieel tegen het inperken van vrijheid. Neem bijvoorbeeld de mondkapjesplicht. Dit was een relatief kleine beperking van de vrijheid. Je kan nog steeds gaan en staan waar je wilt. Als je dan aannemelijk kan maken dat je ermee levens redt, vind ik dat goed uit te leggen.

Nu is de avondklok met drie weken verlengt, hoe kijk je daar tegenaan?

Het stomme is dat we niet weten wat het effect van de avondklok is, daarvoor is die te kort van kracht. En dat wist je ook toen ervoor gekozen is om een avondklok voor twee weken in te voeren. Ik denk dat daarbij een verkeerde verwachting is gewekt. Het verbaast mij dan ook niet dat de avondklok nu is verlengd. Het zou raar zijn om zonder te kunnen toetsen of het nu beter gaat dan twee weken geleden, de avondklok weer terug te draaien. Bovendien is het vliegverkeer beperkt, en mag je maar één persoon als bezoek ontvangen. Als onderdeel van dit totaalpakket vind ik verlenging van de avondklok dan logischer. Al ben ik nog steeds kritisch op de effectiviteit van de avondklok, dat signaal blijf ik afgeven.

Je hebt, zoals je noemt, het signaal afgegeven tegen de avondklok te zijn. Maar uiteindelijk wordt de keuze in Den Haag gemaakt. Wat is de rol van onze fractie hier dan in?

De gemeenteraad heeft een beperkte rol in de besluitvorming van de landelijke geldende maatregelen. Voornaamste rol die we bij de handhaving hebben is recht op informatie. We stellen dus veel kritische vragen.

Verder houden we ons bezig met de zaken om de coronamaatregelen heen. Als gemeente hebben we bovenop de landelijke steunpakketten ook een lokaal steunpakket. En vorige week heb ik aandacht gevraagd voor de uitrolstrategie van het vaccin in Nijmegen. Daarvoor zijn we nu in Nijmegen nog niet aan de beurt, maar we moeten wel zorgen dat we daar klaar voor zijn. Maar ook iets als het datalek bij de GGD. Daarbij hebben aandacht gevraagd voor de Nijmeegse slachtoffers. Gelukkig hebben we de toezegging gekregen dat de GGD met hen allemaal persoonlijk contact opneemt.

Maak je je zorgen om een afnemend draagvlak voor de coronamaatregelen?

Ik heb niet het idee dat het draagvlak voor de maatregelen kleiner is, maar we worden wel steeds lakser in het naleven van de maatregelen. Een maximum van 2 personen op bezoek worden het er al snel 3 of 4, en ook als je samen met iemand gaat wandelen, vergeet je snel om die anderhalve meter afstand te houden. Dat geldt voor mij net zo goed.

En de rellen van twee weken terug dan? 

Je gaat je beleid niet aanpassen als een groep jongeren besluit te rellen. Deze crisis raakt iedereen, dat maakt hem lastig: je kan niet iedereen tevreden houden. Al mogen we wel meer aandacht hebben voor de reden van die onvrede. Wanneer mensen het idee hebben dat er geen perspectief wordt geboden, dan ligt daar een taak voor ons om uit te leggen waarom deze maatregelen worden genomen, maar ook om hulp te bieden waar het kan.

Kan je je voorstellen dat uiteindelijk de bijkomende kosten van de coronamaatregelen hoger uitvallen dan de baten?

Op het moment dat de brand is geblust begint de volgende fase van de crisis: de nazorg en de evaluatie. Het trekken van lessen. Zijn we bijvoorbeeld te snel versoepeld na de eerste golf? En was het wel waard om de basisscholen te sluiten? Misschien zijn we wel te laat begonnen met nadenken over alle maatschappelijke gevolgen. Maarja, het huis stond in de fik. Al met al denk ik dat wel een goed pakket aan maatregelen hebben.

Heb je alvast een voorproefje? 

Bij een volgende crisis of pandemie gaat denk ik mentale gezondheid veel structureler worden meegenomen. In bijvoorbeeld Duitsland bieden ze bij andere rampen al standaard mentale hulp. Daar zit er naast de brandweer, ambulance en politie ook een psycholoog in het crisisteam.

Waar hoop je op voor de komende maanden? 

Ik hoop dat de informatievoorziening rondom de vaccinatiestrategie beter wordt. De overheid moet geen beloften doen die ze niet waar kan maken, Covid blijft voorlopig nou eenmaal een grote rol spelen in ons leven.

Maar de overheid moet ook een stip op de horizon zetten. Waar ik zelf vooral op hoop? Het weer kleinschalig openen van de horeca.