Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2020

Voor een mountainbikeroute in Westermeerwijk die onze natuur intact laat

De recent aangelegde mountainbikeroute in de Westermeerwijk loopt dwars door het leefgebied van het ‘vliegend hert’, een ernstig bedreigde keversoort. Als er van meet af aan volgens de wet natuurbescherming was gehandeld, dan was er nooit een vergunning voor afgegeven. De route – die inmiddels erg populair is – had daar dan ook nooit mogen komen, stelt D66-raadslid Lusanne Bouwmans. Verschillende mensen recreanten wijzen nu met een beschuldigende vinger naar elkaar. Maar het is het college dat nu verantwoordelijkheid moet nemen en zo snel mogelijk met alle betrokken partijen aan tafel moet, om te zoeken naar oplossingen, maar zeker ook om te voorkomen dat dit in de toekomst nog eens gebeurt. De motie die D66 afgelopen woensdag samen met GroenLinks en de PvdA indiende, moet daarvoor zorgen.  

“Voor D66 is één ding heel erg belangrijk. De gemeente dient zich, net zoals ieder ander, aan de wet te houden. Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar toch ziet het ernaar uit dat er in de Westermeerwijk bij de aanleg van de mountainbikeroute niet volgens de wet natuurbescherming is gehandeld. Er is een vergunning afgegeven voor een route die dwars door het leefgebied van het ernstig bedreigde ‘vliegend hert’ loopt. 

De gemeente heeft zitten slapen. De mountainbikers valt dan ook niks te verwijten. Zij fietsen daar in de volle overtuiging dat ze op de goede manier gebruik maken van het bos. Dat zij nu door een enkeling worden afgeschilderd als schreeuwende vandalen die moedwillig de natuur komen verstoren, vind ik dan ook niet terecht. Dat tegelijkertijd het vertrouwen van deze mountainbikers in de gemeente is geschaad, is ernstig en onnodig. Belangrijk vind ik dan ook dat de mountainbikers snel duidelijkheid krijgen, ook als de uitkomst is dat de route daar wordt gesloten. 

We zetten de gemeente daarom aan het werk om ervoor te zorgen dat er in de toekomst zorgvuldiger onderzoek wordt gedaan naar bedreigde plant- en diersoorten. Daarbij roepen we de gemeente op om samen met natuurorganisaties, recreanten en bewoners tot een hopelijk breed gedragen oplossing te komen. 

Zo beschermen we én onze kwetsbare natuur én zorgen we dat iedereen, van bewoners en wandelaars tot mountainbikers, volop van die natuur kunnen blijven genieten.” 

Lusanne Bouwmans 

Raadslid D66 Nijmegen