Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 november 2020

Voor in je eigen straat kunnen parkeren, nu én in de toekomst

De leefbaarheid in onze wijken moet behouden blijven. Ook de komende jaren, wanneer we als stad flink groeien. Daar hoort bij dat er in je eigen wijk genoeg ruimte is om te parkeren. D66-raadslid Rachid El Hafi steunt daarom het voorstel van de wethouder om betaald parkeren in te voeren, maar alleen in het directe gebied rondom waar we komende jaren flink bouwen. 

Steeds meer mensen vinden het fijn om in onze stad te werken, te wonen en plezier te maken. Daarom willen wij de komende jaren volop bijbouwen. Daar waar we eerst onze nieuwe woningen in het toen nog best lege Nijmegen-Noord bouwden verplaatst de focus zich steeds meer op de bestaande stad. Denk hierbij aan de Winkelsteegh en Nijmegen West. Het bouwen in de bestaande is noodzakelijk om alle Nijmegenaren, nu en in de toekomst, te kunnen huisvesten.

Dat brengt wel uitdagingen met zich mee. Zo ook een toekomstig tekort aan parkeerplekken. Om te zorgen dat deze parkeerplekken worden gebruikt door diegene voor wie ze bedoelt zijn, de bewoners, kan betaald parkeren in de gebieden waar flink bijgebouwd gaat worden helpen. Daarmee moeten we niet gelijk te hard van stapel lopen. Ik vind het goed om te zien dat het college het betaald parkeren in Nijmegen West heeft teruggeschroefd van een straal van 1000 meter rondom het stationsgebied naar 500 meter. Echter, 500 meter is nog te veel. Daarom hebben wij voorgesteld de straal van 500 meter naar 300 meter terug te schroeven. 

Mochten bewoners zelf willen dat in hun wijk betaald parkeren wordt ingevoerd, dan moet dat natuurlijk kunnen. Maar wel op hun initiatief. Wij komen daarom met een voorstel voor nieuwe spelregels voor het invoeren van betaald parkeren. Voortaan moet de helft van de inwoners voorstander zijn van betaald parkeren om dat werkelijkheid te maken.

Hiermee zorgen we ervoor dat we de leefbaarheid in Nijmegen behouden en blijven bewoners baas in eigen buurt.” 

Rachid El Hafi

Raadslid D66 Nijmegen