Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 september 2020

Voor het goed opvangen van kwetsbare kinderen

D66 raadslid Marijke Synhaeve wil dat docenten op een privacyvriendelijke manier op de hoogte worden gesteld wanneer een leerling in zijn of haar omgeving te maken heeft gehad met een ernstig geweldsdelict. Een nieuwe werkwijze genaamd ‘Handle with care’ moet hier mogelijkheid toe bieden.  

“Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweldHuiselijk geweld – inclusief seksueel geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling – is daarmee de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland.   

Kinderen die in situatie met huiselijk geweld zitten hebben vaak last van angst en stress en voelen zich alleen met hun ervaringen. Het is belangrijk dat zij zich gehoord en gezien voelen. Leerkrachten weten vaak echter niet dat het kind recent thuis geweld heeft meegemaakt. Een ‘Handle with care’ – signaal geeft leerkrachten de mogelijkheid om leerlingen te steunen, bijvoorbeeld door niet bestraffend te reageren op huiswerk dat niet af is of met wat extra aandacht. Als ze daar steun ervaren kan dat hun veerkracht versterken en de schade van geweld helpen beperken.

De ‘Handle with care’ – werkwijze houdt in dat als een medewerker van de politie, Veilig Thuis, de maatschappelijke opvang of vrouwenopvang betrokken is bij een ingrijpend geweldsincident dat thuis heeft plaatsgevonden, zij binnen 24 uur aan school het signaal (dus geen melding) doorgeven dat extra steun voor dit kind nodig kan zijn. De boodschap die ze aan elkaar meegeven is: ‘Handle with care’. Er wordt geen enkele informatie gedeeld over de inhoud of aard van het recente incident van huiselijk geweld waarbij bijvoorbeeld de politie en het kind betrokken waren. Zo wordt de privacy van het gezin beschermd en kan het kind toch de ondersteuning krijgen die het verdient.  

De aanpak is de afgelopen periode al in Achtkarspelen, Heerlen, Maastricht en Wageningen uitgeprobeerd en positief geëvalueerd. Ook in Nijmegen moeten we een pilot met de nieuwe aanpak starten. 

Zo krijgen kwetsbare kinderen de ondersteuning die ze nodig hebben.

Voor een stad waarin we zorgen voor elkaar.”

Marijke Synhaeve

Raadslid D66 Nijmegen