Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 september 2020

Voor een transparante GGD en veiligheidsregio

Raadslid Toon van Gent wil dat de samenwerking van Nijmegen met andere gemeenten transparanter wordt. Zijn initiatiefvoorstel ‘Transparantie Gemeenschappelijke Regelingen‘ gaat daarvoor zorgen. 

“D66 staat voor transparant en democratisch bestuur. Dat geldt voor de beslissingen die in het gemeentehuis van Nijmegen worden genomen, maar ook wanneer wij samenwerken met andere gemeenten. Helaas is dat bij gemeenschappelijke regelingen nog niet altijd voldoende het geval.

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingen tussen verschillende gemeenten. Zo kennen we in Nijmegen bijvoorbeeld de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, MGR Rijk van Nijmegen en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Gemeenteraden krijgen soms onvoldoende grip op deze gemeenschappelijke regelingen omdat ze te ver op afstand staan en doordat de manier van besluiten bij een gemeenschappelijke regeling niet transparant genoeg is. Hierdoor kan de gemeenteraad zijn controlerende taak niet altijd goed uitvoeren. 

Ik kom daarom met een voorstel om gemeenschappelijke regelingen transparanter te maken:

Begin met het live online uitzenden van de vergaderingen van onze gemeenschappelijke regelingen. Zo kan de gemeenteraad controleren, kan een patiënt bij de GGD zien welke keuzes worden gemaakt over zijn of haar zorg en kan heel Nijmegen terugkijken welke overwegingen bij het vaststellen van corona-maatregelen bij de veiligheidsregio meespelen.

Voor transparant bestuur.

Voor een democratisch Nijmegen.”

Toon van Gent

Raadslid D66 Nijmegen