Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Voor plus-scholen langs de meetlat leggen

De gemeente moet gaat controleren of de Nijmeegse plus-scholen genoeg doen om gelijke kansen voor alle jongeren te garanderen. Dat wil D66 fractievoorzitter Tobias van Elferen. 

Plus-scholen – scholen met extra aanbod voor topsport, hoogbegaafdheidsonderwijs of onderwijs in een tweede taal – mogen bij uitzondering een hogere en niet-vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit mag er volgens de wet echter niet toe leiden dat kinderen worden uitgesloten van het onderwijs. Dat deze scholen ouders met een goed inkomen vragen bij te dragen is niet onredelijk, ze bieden immers onderwijsinhoudelijk meer aan dan de standaard. Maar ook voor kinderen wier ouders deze bijdrage niet kunnen betalen moeten de scholen toegankelijk zijn. We willen in Nijmegen geen elitescholen. 

Samen met Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.nu dienen we een voorstel in om de betreffende scholen langs de meetlat te leggen. Mochten ze nog niet toegankelijk genoeg zijn, dan moet het College van Burgemeester en Wethouder ervoor gaan zorgen dat bestaande drempels worden weggenomen.  

Dit voorstel maakt onderdeel uit van onze notitie Kansengelijkheid I – Onderwijs. Deze kan je hier lezen.

Tobias van Elferen

Fractievoorzitter D66 Nijmegen