Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 juni 2020

Voor kinderen met risico op achterstand actief blijven volgen

De gemeente moet peuters met een grote kans op taalachterstand beter volgen. De gemeente heeft nu onvoldoende in beeld wat er met de kinderen die zij zelf als risicogeval aanmerkt gebeurt. Dat is zorgelijk, vindt ook onze fractiespecialist Damien Oud. Hij pleit daarom voor de invoering van een anoniem kindvolgsysteem naar voorbeeld van Almere. Want elk kind dat we uit het oog verliezen is er een te veel.

In Nijmegen wordt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) gebruikt om leerachterstanden van leerlingen in een kwetsbare situatie vooraf op te vangen. Het gaat hier om een kleine groep kinderen, maar wel een groep die een groot risico loopt op ernstige leerachterstanden. Niet alle peuters met risico op achterstanden zijn in beeld bij de gemeenteOok degenen die wel in beeld zijn vinden niet altijd hun weg naar de vroeg- en voorschoolse educatie die de gemeente aanbiedt. Dat is verschrikkelijk zonde: VVE is er juist voor hen! 

Wij willen daar met een anoniem kindvolgsysteem iets aan doen. We hebben in Nijmegen de zaakjes goed op orde, maar er is een kleine groep kinderen die we uit het oog verliezen. Juist deze groep moet de gemeente heel goed in beeld hebben, want de meest moeilijk te bereiken kinderen zijn vaak ook het meest kwetsbaar. En wie op zo’n jonge leeftijd al achterstanden oploopt, haalt dat in zijn latere leven nauwelijks meer in. 

Het voorstel van Oud maakt onderdeel uit van onze notitie Kansengelijkheid I – Onderwijs.  Lees deze hier.

Damien Oud

Fractiespecialist D66 Nijmegen