Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juni 2020

Voor alle leerlingen laten meedoen, ook zonder vrijwillige ouderbijdrage

D66 Nijmegen wil dat het voor scholen niet mogelijk is om leerlingen uit te sluiten van delen van het onderwijsprogramma wanneer ouders niet aan de vrijwillige ouderbijdrage kunnen voldoen. D66-raadslid Toon van Gent wil dat het Nijmeegse College scholen dwingt voor deze leerlingen een plan te maken. 

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld om iets extra’s naast het normale onderwijsprogramma te kunnen aanbieden. Het is belangrijk dat dat gebeurt. Maar het mag niet zo zijn dat kinderen wier ouders dit niet kunnen betalen minder goede scholing krijgen. De vrijwillige ouderbijdrage mag geen voorwaarde voor goed onderwijs zijn. Iedere leerling moet mee kunnen doen aan culturele reizen, excursies en buitenschoolse activiteiten. Deze leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Bovendien zorgt uitsluiting van dergelijke activiteiten ook voor een sociale tweedeling in de klas.

Wij vinden dat scholen moeten voorkomen dat leerlingen worden uitgesloten van extra curriculaire activiteiten. Ofwel door de kosten van hun buitenschoolse programma beperkt te houden, of door voor kinderen met minder welbedeelde ouders financiële ondersteuning of uitzondering te regelen. Het Nijmeegse College van Burgemeester en Wethouder moet erop gaan toezien dat scholen dit gaan regelen. Daarom komen wij met een voorstel om dit te regelen.   

Het voorstel maakt onderdeel van de notitie Kansengelijkheid I – onderwijs. Deze kan je hier lezen. 

Toon van Gent

Raadslid D66 Nijmegen