Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Voor je studie afronden, ook tijdens zwangerschap

D66 Nijmegen wil dat de gemeente actie onderneemt om te voorkomen dat studenten die tijdens hun studie zwanger worden uitvallen. Op dit moment valt de helft van de studerende moeders op het mbo uit omdat de studie niet te combineren blijkt te zijn met het moederschap. In het hbo is dit zelfs een uitval van driekwart. D66-fractievoorzitter Tobias van Elferen wil dat de omstandigheden voor deze studenten verbeteren. 

Het is zonde dat jonge moeders in het beroeps- en hoger onderwijs onnodig kansen mislopen. En dat terwijl al jarenlang wordt geprobeerd moeders meer aan het werk te krijgen. De kans om een vervolgopleiding af te ronden is enorm bepalend voor welke baan je later kan krijgen en voor hoeveel je later verdient, en dus voor je financiële onafhankelijkheid. 

Driekwart van de moeders valt uit

50 procent van de studerende moeders op het mbo valt uit omdat de studie niet te combineren blijkt te zijn met het moederschap. In het hbo ligt dit percentage nog hoger, op 75 procent. Onderzoek van de Vrije Universiteit toonde eerder aan dat onderwijsinstellingen weinig doen om deze studenten te begeleiden in het afronden van hun studie. Een belangrijke oorzaak van deze hoge uitval is dat studenten tegen een bindend studieadvies of andere rendementsmaatregel aanlopen. 

Wij willen dat het College in samenwerking met onderwijsinstellingen de omstandigheden voor deze studenten verbetertDenk hierbij aan het verlagen van de rendementseisen om druk op studenten te verlagen en aan het aanbieden van persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

Dit voorstel maakt onderdeel uit van ons plan voor meer kansengelijkheid in het Nijmeegse onderwijs. Deze kan je hier teruglezen.

Tobias van Elferen

Fractievoorzitter D66 Nijmegen