Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juni 2020

Voor een veilige en groene variant van de Graafseweg 

Vanavond neemt de Nijmeegse gemeenteraad een besluit over het voorstel van het College voor het herinrichten van de Graafseweg. Herinrichten betekent een grote verbetering in de leefbaarheid voor buurtbewoners, veiligheid voor alle gebruikers van de Graafseweg met een relatief klein verlies in reistijd voor automobilisten. D66 Nijmegen zal daarom vóór het voorstel van het college stemmen.  

Na de Waalbrugrenovatie staat de Graafseweg op de rol voor groot onderhoud. Dit biedt de mogelijkheid het verouderde aanzicht van deze weg eens goed op de schop te nemen. Toch blijkt de Graafseweg een heet hangijzer, die de Nijmeegse raad verdeeld.   

Van racebaan naar veilige stadsweg

Sommige partijen houden krampachtig vast aan het 2×2 rijstroken, waarmee vooral de automobilist wordt bediend. Op dit moment ligt er een racebaan en dit is onacceptabel voor een stadsweg.

D66 wil de weg daarom verbeteren voor alle weggebruikers én omwonenden. Wij kiezen daarom voor een inrichting van de Graafseweg als een stadsweg die bij Nijmegen pastEen inrichting met ruimte voor alle vormen van vervoer, veilige oversteekplaatsen, overzichtelijke kruispunten en, ja, waar mogelijk meer groen.   

Uit de eerdere aanpassingen van de Graafseweg bleek dat de modellen waar de Gemeente mee werkt betrouwbaar zijn.  

Uiteindelijk gaat het hier maar om een stuk van 400 meter, waarbij geldt dat er sprake is van een zeer beperkt verlies in reistijd voor automobilisten tegenover een significante winst voor bewoners, openbaar vervoer en kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, voetgangers en invaliden.  

Deze herinrichting past goed bij onze mobiliteitsvisie waarin we kiezen voor een beter bereikbaar, veiliger en schoner Nijmegen.